Må ut med 30.000 etter å ha gravd ut tomt og laget vei uten lov

Sigdal kommune har ilagt en innbygger 30.000 kroner i tvangsmulkt for brudd på plan- og bygningsloven.