(Laagendalsposten)

– Jeg forstår godt spørsmålsstillingen som reises på overordnet nivå, og jeg har ikke noen forutsetninger for å overprøve en seniorforsker. Men vi er opptatt av å lage et bærekraftig lokalsamfunn for oss i Rollag. Det handler om arbeidsplasser og inntekter, sier Viel Jaren Heitmann, ordfører i Rollag kommune.

– Det store spørsmålet er jo hva er alternativet. Og skal distriktskommunene få næringsalternativer, så handler jo det om nasjonal politikk. At man fra sentralt hold faktisk vil noe med distriktene, eksempelvis flytter arbeidsplasser ut i distriktene eller at vi får hjelp til å legge til rette for annen næring, fortsetter Jaren Heitmann.

– Lokal utvikling en styrke

– Kaltenborn etterlyser en nasjonalt sterkere styring på hyttesatsingen i fjellet. Deler du den oppfatningen?

– Jeg mener jo det er en styrke at vi lokalt kan utvikle våre områder som vi mener er til det beste. Men om det skulle komme nasjonale mål er jo det noe vi må forholde oss til. Likevel vil vi jo selv gjerne være med på å finne løsningene for å nå slike mål, svarer hun.

Samtidig tror Rollag-ordføreren at fjellkommunene må tenke mer på utleie til turistene, ofte kalt varme senger.

– En jevn turiststrøm vil jo gi mer stabil bruk og inntekt enn hytter som gjerne står tomme store deler av året, avslutter hun.

To tanker i hodet

Også over fjellet mot øst er man i Sigdal opptatt av jobber og et levende lokalt næringsliv.

– Jeg registrerer at det er stort trykk på dette med bærekraft og hyttebygging i fjellet om dagen. Og det selvsagt slik at vi er opptatt av vi ikke bygger ned fjellet. Men samtidig må jeg jo se på dette med våre briller – og da må vi tenke på arbeidsplasser og utvikling i vår kommune. Og har vi eksempelvis ikke et levende samfunn øverst i bygda hos oss, så vil det jo ikke bo noen der. Så vi må ha to tanker i hodet samtidig, sier Anne Kristine Norman (Sp), ordfører i Sigdal kommune.

– Det handler på mange måter om fraflytting. Vi er opptatt av at folk skal leve og bo i kommunen, og da er reiselivet en viktig brikke for oss.

Norman er opptatt av at mange har godt av å komme seg ut av byene for å skaffe seg noen friminutt på hytta og i fjellet.

– Og vi ser jo at folk bruker hyttene mye mer. Mange kan jo eksempelvis jobbe fra hytta med dagens teknologi.

– Kaltenborn etterlyser flere sentrale føringer?

– Vi har jo føringer. Det handler om fortetting av hyttefelt og å ta vare på naturen. Men for å skape vekst må vi jo skape noe også, svarer hun.

Norman mener også at Kaltenborn tar feil når han mener at mange kommuner ikke søker etter alternative løsninger for utvikling.

– Det er jo mange ting som skal få hjulet til å gå rundt. Og vi ser stadig etter nye muligheter, men uansett så er reiselivet en viktig del for oss.

– Og vi må jo se mulighetene, ikke bare begrensningene. Blant annet ville det jo vært fint om vi kunne få flere av våre hyttebeboere enda tettere inn i lokalsamfunnene – også i næringslivet avslutter Norman.