Rett før ferien fortalte Jernbanedirektoratet hvordan togtrafikken på Østlandet bør lyses ut på anbud. Uansett hva du må mene om jernbanereformen, så er direktoratets forslag til videre arbeid lovende nytt for de av oss som vil ha Vikersund - Oslo på under én time med tog.

Direktoratet foreslår i all hovedsak at dagens rutetabell brukes videre når de eksklusive rettene til å kjøre tog på Østlandet skal lyses ut på anbud. Men, og her kommer det store og viktige men-et:

Myndighetene ønsker at togselskapene som leverer anbud skal forbedre togtilbudet ytterligere. Ett eksempel på forbedret togtilbud er flere avganger der det lar seg gjøre. Rundt Oslo er ikke det bare-bare. Det er rett og slett ikke plass til noe særlig ekstra med tog, særlig i rushtiden.

I det ferske jernbanedokumentet trekker direktoratet selv fram fire muligheter til å utvide togtilbudet på Østlandet. To av de fire mulighetene er resultat av dobbeltsporprosjekt i milliardklassen, Ringeriksbanen og dobbeltspor ved Hamar. Men, nummer to på listen: eget avsnitt om Hokksund – Vikersund!

Direktoratets forslag er gjenklang fra Modum kommune og Modum næringsråd sitt arbeid i fjor vår, som kulminerte med et viktig vedtak i fylkestinget i Buskerud: tog skal være ryggraden i kollektivtransporten mellom Hokksund og Hønefoss.

Jernbanedirektoratet skriver at: «Buskerud fylkeskommune arbeider for økt persontrafikk på Randsfjordbanen mellom Hokksund og Vikersund/Hønefoss, fra så tidlig som mulig, men seinest fra åpningen av Ringeriksbanen i 2028. Dette tilbudet vil naturlig henge sammen med øvrig togtilbud på aksen Drammen - Kongsberg og legges til dette, dersom det blir etablert. I perioden fram til Ringeriksbanen åpner må det gjøres avklaringer med operatør for trafikkpakke 3 som til en viss grad betjener samme strekning.»

Omtalen av Randfjordbanen i dette dokumentet må ikke undervurderes. Randfjordbanen har i realiteten vært utelatt fra jernbanens egne strategiske dokumenter i mange år. All erfaring viser at man må være behørig omtalt i disse dokumentene om man ønsker tog. Nå er strekningen nevnt. Takket være jobben lokalpolitikere, administrasjon og Modum næringsråd gjorde kan vi skimte Vikersund - Oslo på under timen med tog.

Men jobben er langt fra ferdig, og ni år til Ringeriksbanen står klar er lenge å vente. Derfor er det helt riktig som politikere på tvers av lokalpartifloraen sier: vi må få til togtilbud innen da. Det bør være mulig, noe også direktoratet ymter om i sitt avsnitt. En midlertidig løsning med tog Hokksund – Vikersund (Hønefoss) hvor du må bytte tog i Hokksund er et ok første skritt. Men reisen til Oslo vil ta rundt én time og tjue minutter med togbytte.

Vikersund – Oslo på under én time vil gi helt andre muligheter for kommunen, tilflytning og arbeidsfolk. Eneste mulighet for å få til moderne togtilbud på under timen til Oslo, er at tog fra Oslo til Hønefoss over Ringeriksbanen kjører direkte videre til Modum. Uten at moingene må bytte til nytt lokaltog i Hønefoss.

Selv om det er ni år til Ringeriksbanen og tog under timen står klar, kan viktige føringer for om Modum får direktetog legges allerede nest år. Da kommer trolig anbudsdokumentene som sier hvordan rutetilbudet for Ringeriksbanen skal være.

En av de viktigste oppgavene for nyvalgte lokalpolitikere bør være å få Jernbanedirektoratet til å stille krav i anbudet at minst ett av disse togene skal gå direkte til Modum, hver time. Da kan du reise Vikersund – Oslo direkte på under én time uten togbytte. Sommerens rundskriv fra Jernbanedirektoratet gir lokalpolitikerne viktig drahjelp for å få det til.