(Drammens Tidende)

MODUM: I slutten av oktober 2020 fikk politiet melding om at en bil hadde kjørt på en lyktestolpe i Vikersund sentrum. Bilen kjørte videre etter kollisjonen, men flere vitner noterte seg nummeret på bilen.

Kort tid etter ble både bilen og kvinnen funnet.

Kvinnen fremsto ifølge vitner som ruset. En blodprøve viste at kvinnen hadde promille tilsvarende over 1,2.

Nektet for å ha kjørt

I begynnelsen av november møtte kvinnen i 30-årene i retten i Hokksund tiltalt for blant annet ruskjøring.

I retten nektet hun for å ha kjørt bilen. I retten forklarte kvinnen at hun hadde parkert bilen i Vikersund sentrum for at en venninne skulle låne den. Hun hadde derfor lagt nøkkelen på det ene hjulet.

Mens hun ventet på at venninnen skulle låne bilen gikk hun en tur med hunden, ifølge kvinnen. Da hun kom tilbake, var det store skader på bilen. Hun mente derfor at bilen måtte være stjålet av noen.

Flere vitner forklarte imidlertid i retten at skadene oppsto da hun selv kjørte på lyktestolpen.

Et vitne fortalte at hun var på jobb, og gikk ut på gata da hun hørte et smell. Da hun kom ut så hun at lyktestolpen var kjørt ned og at en kvinne kom ut av den bulkede bilen. Vitnet varslet politiet om registreringsnummeret på bilen og navnet på sjåføren. Navnet fikk vitnet av en kunde.

I retten gjenkjente vitnet den tiltalte som kvinnen som kjørte.

Også et annet vitne forklarte at det var den tiltalte kvinnen som kjørte bilen.

– Ikke troverdig

Retten har delt seg i skyldspørsmålet. Flertallet mener kvinnens forklaring er lite troverdig, og legger vekt på de to vitnene som gjenkjente henne.

– Rettens flertall finner ikke tiltaltes forklaring om at noen skal ha funnet bilnøkkelen på et hjul, stjålet bilen hennes fra parkeringsplassen, kjørt inn i lyktestolpen, for så å parkere bilen på samme sted i løpet av den tiden tiltalte skal ha gått tur med hunden, som troverdig, skriver retten.

Rettens mindretall, en lekdommer, mener at en ikke kan se bort fra tiltaltes forklaring om at bilen ble stjålet, og at hun derfor ikke skal dømmes for dette forholdet.

Etter kollisjonen meldte eieren bilen stjålet, og forsikringsselskapet betalte verkstedregningen på 154.000 kroner. Etter forsikringsselskapet ble kjent med politisaken har de krevd tilbakebetaling av forsikringsbeløpet.

Flertallet av dommerne mener at kvinnen i tillegg til ruskjøring skal dømmes for forsikringsbedrageri. Hun dømmes også for blant annet oppbevaring av 55 gram amfetamin og 130 narkotiske tabletter.

Slipper fengsel

Retten mener at forholdene hun dømmes for i utgangspunktet skal gi sju måneders fengsel, men hun dømmes i stedet til 210 timers samfunnsstraff.

Bakgrunnen er at hun har tilstått deler av forholdene, saken har lang liggetid og hun er i en rehabiliteringssituasjon. Å dømme henne til fengsel vil øke sjansen for tilbakefall.

– I samsvar med nyere praksis og det rådende synet i dag på straffereaksjoner for rusavhengige, og særlig hensyntatt individuelle og individualpreventive hensyn på tiltaltes side og hennes uttalte ønske om å få hjelp og få livet på rett kjøl, har retten kommet til at hensynet til straffens formål ikke taler mot en reaksjon i frihet, skriver dommer Trude Sørby Einersen.

Hun mister i tillegg førerkortet for fire år, og er dømt til å tilbakebetale erstatningsbeløpet til forsikringsselskapet.

Kvinnens forsvarer, advokat Espen Refstie, har ingen kommentar til dommen. Det er ennå ikke tatt stilling til om dommen ankes.