Snart er dagen her da det atter kimer i skoleklokker. Hundretusenvis av barn, ungdommer og studenter skal ta fatt på lange dager med teori. For de aller yngste er det også en god del lek, men alvoret tar sakte, men sikkert over. De som er aller mest spente er selvsagt de som skal begynne i 1. klasse. Men det er også mye spenning i forkant av å begynne på ungdomsskolen, videregående og på høyere utdanning. Alle husker sin første skoledag. Det sitter klistret. Rundt omkring i mange norske hjem henger det bilder av den spente 1.-klassingen i nye klær og med en helt ny skolesekk.

Det er få ting som former livet vårt mer enn skolegangen. Skole er og blir det viktigste instrumentet samfunnet har for å sikre framgang og vekst. De som er ferdig utdannet i år, kan litt mer enn de som gikk ut året før. Skoler og universiteter er laboratorier som «produserer» mennesker som bare kan mer og mer. Barn er ikke like og noen har ikke de samme forutsetningene som andre. Noen vokser opp i hjem med sosiale utfordringer. Noen vokser opp i hjem med foreldre som ikke behersker norsk. Noen vokser opp i hjem der foreldrenes dårlige erfaringer og minner fra egen skolegang overføres til barna gjennom dårlige holdninger. For dem er skolen ekstra viktig, selv om skolen selvsagt er viktig for alle. Skolen skal tilrettelegge for at alle elevene skal få opplæring ut ifra sine forutsetninger.

Skolens oppgave er enorm. Lærere er en av samfunnets viktigste yrkesgruppe. Å falle helt utenfor i et samfunn der kravet til formell kompetanse bare blir mer og mer viktig, fører til utenforskap. Men det er gode eksempler på alternative veier til målet også. Ung Invest er et slikt eksempel. Ungdomsprosjektet i Vikersund hoppsenter et annet. Der har skolen, Nav, kommunen, hoppsenteret og ikke minst Hæhre-systemet gått sammen. Resultatet er at mange har kommet inn på et spor riktig spor selv om tradisjonell skoleundervisning ikke er det rette. Mål nummer én må være at alle skal med og få muligheten til å skape seg et godt liv, med en jobb de kan leve av.

Å investere i skole og utdanning gjennom motiverte lærere og alternative opplæringsarenaer for de som ikke takler skolen på vanlig måte, er den beste investeringen vi som samfunn kan gjøre. Derfor ønsker vi lykke til som elev eller student. Norge vil trenge dere og kunnskapen dere får på skolen.