Drømmen om morrada’n kan ingen stæla fra’n, sang Hønse-Lovisa i Oskar Bråtens roman «Ungen». Hun tok seg av jenter som «var kommet i uløkka» og ungene deres. Framtida så ikke lys ut for disse småtassene og mødrene deres, men Hønse-Lovisa ga dem husly, omsorg og drømmer.

Vi har nylig passert nok et årsskifte. I min barndom kan jeg huske at det fantes nyttårskort, og selv om julekort var mest vanlig, hendte det at det ble sendt nyttårskort. Jeg husker spesielt et bilde, som jeg syntes var litt komisk: en gammel og sliten mann nærmet seg målseilet, mens en naken, liten baby med ski og staver sto klar på startstreken for å legge ut på den ukjente vandringen som et nytt år er. I ettertid ser jeg klarere symbolikken i dette bildet.

«Godt nyttår» er en kjær og velment hilsen, og noen ganger følger en ytterligere presisering: godt og framgangsrikt, spennende, fenomenalt, spenstig, fredelig, velsignet…betinget av avsenders ståsted. Det nye året møtes med forventning, som en «nyfødt» baby, men også med bekymring.

Min gamle lærerskoleklasse har beholdt kontakten gjennom 45 år gjennom en årviss utsending av «Juleavisa». Det er en «avis» bestående av julebrev fra dem som gikk i klassen. Bidragene har etter hvert blitt digitalisert, men selve avisa er i godt, gammeldags papir, og i min samling finnes de fleste årgangene.

Jeg kan ikke huske at det tidligere har blitt uttrykt så stor bekymring for framtida som dette året. Ikke bekymring knyttet til egen livssituasjon eller helse, selv om vi begynner å trekke på åra, men bekymring for hvordan det blir for kommende generasjoner. Konsekvensene av krig, terror og klimaendringer er selvsagt trusler i det store bildet. Men bekymringen er i vel så stor grad rettet mot det mellommenneskelige klima, og hvordan det vil utvikle seg.

Les også

Her kan alle møtes

En skriver: «Det er mye vondt som skjer rundt oss for tida. Både media og Facebook flommer over. Det ene avløser det andre. Hvorfor er vi mennesker så hjerterå? Og hvorfor kan vi ikke være uenige og diskutere ting uten å bryte hverandre ned? Jeg tenker ofte på hva dette gjør med barn og ungdom når voksne går foran med slik oppførsel og slikt språk. Vi har da fått ansvar for egne tanker og ytringer og kan ikke gjemme oss bak ytringsfriheten».

Vårt lands framtid avhenger av vår evne til solidaritet, sa Trygve Bratteli på 70-tallet. Kunnskap blir vektlagt av dagens regjering. I min tid som lærer husker jeg målsettingen om å gjøre elevene til «samfunnsgagnlige» mennesker. Som spesialpedagog var begrepet «livskompetanse» uttrykk for livsdugelighet, det vil si evne til å mestre eget liv, takle en omskiftelig livssituasjon uten å gå i stykker og samtidig oppøve empati, evnen til å lytte og forstå andre og hvordan våre ord og handlinger virker inn på andre menneskers liv.

Kunnskap er viktig og «lett å bære», som det ble sagt før. Samfunnet vårt trenger kunnskapsrike mennesker, både teoretikere og praktikere. Men kunnskapen må kobles med «livsdugelighet» og evne til å forstå seg selv og andre.

Kongen brukte mye av nyttårstalen sin til å snakke om drømmer. Drømmer kan være glede og drivkraft i livet, og uten drømmer og håp blir livet vanskelig å leve.

Min kommune har nå en rekke år arbeidet med MOT i skolen. MOT er et holdningsskapende program som handler om å gi ungdom mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei. Drømmer har fått en betydelig plass i MOT-arbeidet, å bevisstgjøre ungdom på hvilke drømmer de har og gi de tro på at drømmer kan bli virkelighet.

Drømmen om morrada’n kan aldri stælas fra’n… Jeg vet den skal bli virkelighet! Hønse-Lovisa viste nestekjærlighet i praksis i den hverdagen hun var en del av.

Det er ikke bare lov å ha drømmer, det er sunt å ha drømmer.