Vi som jobber som kommunikasjonsrådgivere i det offentlige, private eller for organisasjoner må ofte være lynavledere for bestyrtede kolleger som føler at verden raser litt sammen. De har latt seg intervjuet i media, men kjenner seg ikke igjen i hvordan saken presenteres etter å ha snakket med en journalist.

Av og til kan det handle om detaljer vi som lekfolk ikke ser forskjell på, men som for fagfolkene er betydelige. Eller som oppleves som betydelige. Og nå har media omtalt det. Da må det jo være sant, og alle må tro jeg mener sånn og sånn? Eller?

Les også

Drømmen om morrada'n

Jeg tror de fleste av oss har en forestilling om at det som står i mediene er sant. Det skal være nøytralt og objektivt. Motsier intervjuobjektet i ettertid det journalisten har skrevet, prøver de sikkert å fordreie bildet som er skapt. Slik tenker nok enkelte når folk som føler seg utsatt for feil framstilling raser mot media.

De aller, aller fleste journalister er flinke, hardtarbeidende fagfolk som ivrer for å formidle. Men personlig har jeg lært meg ikke å stole på absolutt alt media sier. Ikke fordi jeg tror de juger, men fordi min lange erfaring med journalister viser at de som oss andre kan være unøyaktige og dessverre ikke alltid har evnen til å se det store bildet. Tunnel- eller tåkesynet kan ha slått inn. Eller de mangler kunnskap om det de skriver om. Ofte tar jeg meg å tenke «siden de skriver så feil og unøyaktig om denne saken jeg har stor kunnskap om, hvordan kan jeg da stole på de andre sakene de omtaler?».

Les også

Sommerminner fra nærområdet

Nå har kommentarfelt i sosiale medier begynt å rope ivrig «falske nyheter» om noe ikke stemmer med deres inntrykk, holdninger eller verdensbilde. Denne uken så jeg en facebook-diskusjon hvor noen beskyldte Bygdeposten for falske nyheter. Hvis hvermannsen tror Bygdeposten med viten og vilje forsøker bevist å spre løgner, så har den grunnleggende tilliten det norske samfunnet er tuftet på fått seg en solid knekk. Troverdighet og tillit er livsviktig enten du er lokalavis eller TV2 Nyhetene, og det gode innholdet taper dersom folk ikke har tillit til at man blir gjengitt med det man står inne for.

Vi må ikke polarisere og mistenkeliggjøre alt og alle, selv om ikke alt er korrekt gjengitt. Samtidig er dette en av journalistens største utfordringer, skap troverdighet ved å skaffe deg grundig kunnskap om saksfeltet. Lettere sagt enn gjort i en nedbemannet mediehverdag. Men tør media å gamble med eget troverdighet blant sine trofaste lyttere, lesere og seere?

Du kan ikke ha unngått å høre begrepet. Falske nyheter fikk virkelig fotfeste etter USA-valget. Falske nyheter er ubehagelig skummelt, noe vi må avsløre og stoppe. Men vi må ikke sette samme merkelapp på alt media forteller som vi ikke er enige i, gjenkjenner oss i eller som ikke forteller hele bildet. Falske nyheter er når noen med overlegg forteller en historie som ikke er sann. Journalistens unøyaktighet, slurv eller kunnskapsmangel er noe helt annet.

Les også

Russ – da og nå...

Vi som blir brukt som kilde, enten du uttaler deg som amatør til lokalavisa som representant for russen, korpset eller for arbeidsgiver har et kjempeansvar. Vi må uttale oss så tydelig som mulig. Ikke la det være noe rom for tvil om hva vi mener. Vi må ta eierskap i historien vi ønsker å dele med andre. Du skal ikke juge eller fordreie sannheten. Journalistens viktigste rolle er å stille kritiske spørsmål. Samtidig må journalisten gjengi svarene korrekt og være var hvordan saken oppfattes, og ydmyk for at faktisk andre vet bedre enn journalisten. Den viktige offentlige samtalen er avhengig av tillitsforhold mellom media og samfunnet. Medias rolle blir viktigere og viktigere i en tid hvor vi kan luke ut det vi ikke liker å lese, vil tro eller høre på. Men mediene må gjøre seg fortjent til tilliten.