«Kommuneplanens arealdel 2016-2027».

Du verden for en sexy tittel. Men bak byråkratiordene skjuler det seg hvilke områder i Modum som skal kunne bygges ut framtiden. Blir forslaget som nå ligger på bordet vedtatt av politikerne blir det ikke boliger i Øståsen med det første. Derimot kan Vikersund få et flott boligområde langs Tyrifjorden der sagas plankestabler sto. Den flotte skogen ved Vikersund skole kan også bygges delvis ned til fordel for boliger. For ikke å snakke om et stort område til motorsport og skytebane på Vestre Spone. Eimen av kamplystne moinger kan kjennes blant duften av pepperkaker og gløgg. Fristen for å si sin mening i sakspapirene er halvannen uke unna.

Men hva er den langsiktige visjonære planen for kommunen? Prisverdig utvikling som Fjordland Geriatriske, beklager Fjordbyen, bærer bud om etterlengtet dvaleoppvåkning for Vikersund sentrum.

Bergen er ikke Modum, og kan ikke sammenlignes. Men kanskje man kan plukke opp noen (dyrekjøpte) erfaringer man kan lære av. På samme måte som Modum skal vedta sin arealplan, skal Bergen det samme. Her har kommunen satt foten ned for et par store boligprosjekt som har vært planlagt i flere år.

Årsaken? Infrastrukturen er ikke på plass. Det koster for mye å sette opp et godt busstilbud, skolene i området har ikke plass og kommunen må prioritere investeringene sine.

Les også

Om musikkminner og pianotimer hos frøken Egebakken

 

I stedet skal det fortettes. Langs eksisterende busstopp og bybane. Ved eksisterende skoler, avløpsnett og veier. Kommune, fylkeskommune og staten har brukt milliarder på en svært bra og etterlengtet Bybane i Bergen. I nærheten av de 27 bybanestoppene lar kommunen det meste av utbyggingsprosjekt gå igjennom. Utbyggere kjøper opp vanlige bolighus, slår sammen tomter og setter opp flere etasjer store leilighetsbygg. Hver en skrent utnyttes, med kommunens taktfaste heiarop. I Bergen kjører vi unormalt mye bil på korte avstander. Bilbyen skal bli gåbyen.

Rett på oversiden av Ring 3 i Oslo, på Storo, går du i et ordinært boligområde med helt vanlige småhus. Lite ekstravaganse, men i «Oslomålestokk» er dette sentrumsnært med trikk og bane rett ved. Du får hus med hage i stedet for leilighet med fransk balkong. Prisene deretter.

Men ser du etter ser du at nesten hvert eneste hus har «ikke til salgs»-skilt på fasaden. Etter at kommunen gjenoppdaget hvor nært nabolaget er buss, bane og trikk har de pekt på dette som et særskilt område som skal fortettes. Skiltene er myntet på boligprisdopede utbyggere som går gatelangs, banker på dører og tilbyr flerfoldige millioner for de vanlige bolighusene. Regninga tar naboene som får leiligheter skvist inn på tomtegrensa.

Les også

Toget er gått

 

Hvorfor denne fortettingsiveren? Bilkøene skal ned. Vi må reise mer miljøvennlig. Vi kan ikke bygge veier ut av alle boligproblemene. Butikk, arbeidsplasser og kollektivtilbud skal helst ligge i gå/sykkelavstand. Og ikke minst staten vil ha valuta for alle milliardene som pøses inn i samferdsel.

Så, hva har dette med Modums «Kommuneplanens arealdel 2016-2027» å gjøre?

Jo, fordi Ringeriksbanen kommer. Det er igjen håp om lokaltog på Randsfjordbanen. Modum blir under timen fra attraktive arbeidsplasser i Oslo. Modum kan bjuda på rolige omgivelser, romslige tomter og eneboliger til brøkdel av en treroms på Majorstua.

Hvordan skal kommunen forholde seg til det? Det skjer om ti år. Det vil legge press på barnehager, veier, stille krav til effektiv kollektivtransport, gangfelt og kommunale veier. Skal Staten betale milliarder for firefelts rv. 35 må vi forvente krav til tettstedsutvikling.

Les også

Bekjennelse fra en mobilavhengig

 

Før neste rullering av kommuneplanen bør vi hatt en større langsiktig diskusjon om Modums framtid enn et boligfelt her, noen leiligheter der og tomter der. Kan vi ved å tenke smart om nye boligfelt unngå at en av Modums flotteste kvaliteter, romslige boligtomter i supre nabolag ikke blir omgjort til slagmarker for utbyggere?

Kanskje vi kan unngå at julekvelden kommer på kjerringa.

God jul!