Om litt over ett år er det valg i Norge. Med erfaring fra flere tidligere valg, vil rikspolitiske saker overskygge de lokale sakene. Ved fortsatt høye drivstoff- og strømpriser, samt stigende rente, taper oppmerksomheten om det lokale valget.

Det er utfordringen vi lokale partier står overfor. Hvordan bryte igjennom mediamuren med våre saker? Modum Høyre vil bli synlig for innspill og deltagelse. Vi vil være åpne for kandidater som tror på den enkeltes valgfrihet.

Svært mange har blitt politisk aktive når en endring påvirker dem personlig. Det er kort vei fra protestengasjement til politisk engasjement. Disse personene er vi ute etter. Din mening har ikke vekt uten at du sier ifra.

Politikk handler om endringer og prioriteringer. De som tror at vi bare kan ha det som det er, tar feil. Vi må endre oss da vi påvirkes av andres valg. Det gjelder mange felt som utslipp i vann og luft , skatter , billettpriser , utbygging osv. Et sterkt, lokalt og varig engasjement trengs for å tilpasse lokalsamfunnet .

Valget 2023 vil være et valg for framtidas Modum. Vi må få fram de lokale sakene, og diskutere dem.