Viken fylkeskommune har bedt Vy Tog AS vurdere mulighet for lokaltog på Randsfjordbanen, også før Ringeriksbanen står ferdig. Selv om mye arbeid gjenstår, og vurderingen inneholder usikkerhet, viser allikevel Vys overslag at lokaltog kan komme tilbake på Randsfjordbanen mellom Drammen/Hokksund og Vikersund i løpet av de neste 3–4 årene dersom man finner finansiering.

Tilbud: I beregningene peker Vy på at aktuelle stopp kan være de tradisjonelle stasjonene som er Skotselv, Åmot, Geithus og Vikersund. Vy har utforsket en løsning hvor man kjører til og fra Drammen i to-timetakt utenom rush, og noe oftere til og fra Hokksund i rush. Dermed vil togtilbudet også kunne generere nye reiser på strekningen Hokksund – Gulskogen ved at tilbudet blir mer attraktivt med høyere frekvens. Vy har lagt til grunn et tilbud som kjøres sju dager i uka. I helgene er banekapasiteten mindre anstrengt, og arbeidspendling kan vektlegges mindre. Dermed foreslår vi et totimerstilbud mellom Drammen og Vikersund på lørdager og søndager. Dette gir ca. 10 avganger fra Vikersund på hverdager, og sju avganger på lørdager og søndager. Reisetid til Hokksund er ca. 25 min, som er et par minutter raskere enn med bil, og ca. 15 minutter raskere enn buss på samme strekning.

Marked: Flesteparten av reisene antas å gå ut av området. Med en andel lokale reiser på 15 %, blir det 110 000 nye reiser pr. år som følge av tilbudet. I tillegg kan det med det viste tilbudet genereres om lag 30 000 nye reiser på strekningen Drammen – Hokksund. Altså ca. 140 000 reiser pr. år tilsvarende ca. 20 nye passasjerer pr. avgang.

Kostnad: Inntektene fra billettsalg er estimert til åtte-ni millioner kroner per år. Fratrukket kostnader på i underkant av 50 millioner, vil tilskuddsbehovet fra det offentlige utgjøre mellom 35–40 millioner kroner per år.