Gå til sidens hovedinnhold

Visjon Gjestegård driver ulovlig

Artikkelen er over 9 år gammel

Virksomheten er i strid med plan- og bygningsloven

Visjon Norge må innen slutten av måneden søke om bruksendring for Visjon Gjestegård i Hokksund, for å unngå tvangsmulkt og tvangsopphør av driften på deler av eiedommen de har i Rørenveien i Hokksund.

Visjon Norge har hatt midlertidig tillatelse til bruk av gymsal og forsamlingslokale ved Visjon Gjestegård, hovedsakelig til kursvirksomhet og bibelskole.

I et møte 29. august i fjor stilte Øvre Eiker kommune krav om at Visjon Norge innen utgangen av september måtte sende inn søknad om bruksendring for skolebygget.

Ved utgangen av september hadde Øvre Eiker kommune ennå ikke mottatt noen fullstendig søknad, og dagens drift er dermed i strid med plan og bygningsloven.

Driften anses derfor som ulovlig, heter det i kommunens saksdokumenter.

Ufullstendig søknad

13. september leverte ansvarlig søker tegninger og brev hvor det fremgår at Visjon Norge ønsket å søke om bruksendring.

Visjon Norge ønsket å få en permanent bruksendring for gymsalen på stedet, til forsamlingssal og undervisningsrom for stedets bibelskole.

Visjon Norge ønsket også å søke om at spesifiserte rom i selve skolebygget skal kunne brukes som hybler til elver ved bibelskolen.

Kommunens saksbehandler sa den gang ifra til søker om at de innleverte dokumentene ikke var tilstrekkelige for å søke om bruksendring, og at manglende dokumenter måtte oversendes snarest.

Det ble lovet at dette ville bli gjort.

Truer med mulkt

I et brev til Visjon Norge datert 3. januar i år, skriver kommunen at de fortsatt ikke har mottatt noen komplett søknad på omregulering ved Visjon Gjestegård.

Øvre Eiker kommune har derfor, med hjemmel i plan- og bygningsloven, varslet at bruken av lokalet må opphøre dersom det ikke foreligger en komplett søknad om bruksendring innen 31. januar 2012.

Dersom pålegget ikke etterkommes innen fristen, varsler kommunen at de vil ilegge Visjon Norge tvangsmulkt fra og med 5. februar.

Tvangsmulkten er satt til en engangssum på 25 000 kroner og en løpende mulkt på 2 500 kroner per dag inkludert lørdager og søndager, til pålegget er etterkommet.

Det har ikke lyktes Bygdeposten å komme i kontakt med ansvarlig søker eller ledelsen ved Visjon Gjestegården for å få en kommentar til saken.