Etter flere år med store barnekull på Nerstad i Sigdal, har pilene pekt nedover de siste tre årene. I 2013 ble det kun født fem barn som sokner til Nerstad skole.

Flere politikere tar nå til orde for å få fart på boligbyggingen i nedre del av kommunen.

Hans Nordheim eier fem mål dyrket mark midt i boligfeltet på Nerstad. Disse tomtene ble holdt utenom utbyggingen som begynte for 20 år siden, men nå ønsker kommunen å få fortgang i byggingen her.

Nordheim er villig til å selge, men han vil ha anstendig pris for jordet, som han i dag dyrker.

– Kommunen solgte ferdig opparbeidete tomter for rundt 76 000 kroner for noen år tilbake. Det har bremset den private utviklingen, for tomteprisene ble for lave til at det var interessant for oss å selge, sier han.

I den siste tiden har han vært i samtaler med kommunen om den aktuelle jordlappen.

– Vi skal snakke sammen til uka igjen. Jeg er ikke helt sikker på hva de tenker, men har vel inntrykk av at de kanskje ønsker å kjøpe tomtene for å opparbeide dem og selge videre, sier han.

Han vil ikke antyde noen minstepris, ettersom han er i samtale med kommunen.

Dramatiske fødselstall Venstres Marit Svarverud er svært misfornøyd med kommunens innsats for boligbyggingen i nedre del av bygda og ser en klar sammenheng mellom lave fødselstall og mangel på tomter.

Svarverud skal ta opp dette i en interpellasjon på kommunestyremøtet 12. desember.

– De siste tre årene er det kun født 24 barn som sokner til Nerstad. Det er ikke stort flere enn et vanlig klassekull.

I år ligger det an til å bli født 29 barn totalt i Sigdal.

Marit Svarverud karakteriserer dette som dramatiske tall. Det skal ha blitt sendt «bekymringsmelding» fra foreldre til elver ved Nerstad skole både til ordfører og rådmann om den negative utviklingen.

– Vi politikere har rett og slett ikke gjort jobben vår. Vi har latt det skure og gå. Hvert år har vi i Venstre fremmet forslag om nytt boligfelt, og dette er vedtatt, men vedtakene har ikke blitt fulgt opp.

Hun mener det er helt vesentlig at tomter som tilbys for salg, er opparbeidet med vann og kloakk. Dessuten tar hun til orde for at man også må ta i bruk pendler-gunstige områder sør for Nerstad, mot Modum-delet.

Lite har skjedd

På torsdagens møte i administrasjonsutvalget viste også Torstein Aasen til at lite har skjedd på Nerstad etter at kommunestyret var på befaring der for et års tid siden for å se på tomter.

– Jeg skulle ønske kommunen kunne være mer interessert i å satse for framtida og se mer på dette med boligbygging og boligutvikling. Man bør konsentrere seg om ett eller to områder i bygda der kommunen er en pådriver, uttalte han.

En av utfordringene for boligbyggingen i Sigdal er at den tekniske verdien av nybygg kan være høyere enn markedsverdien.

Er i gang med møter

Rådmann Jens Sveaass opplyste på torsdagens møte at kommunen i disse dager har begynt en prosess nettopp fordi tomtesalget har stått i stampe. De har hatt og skal ha møter med grunneiere, og jobber med å gå i mer aktiv dialog med dem.

– Neste skritt handler om å se om det finnes aktuelle områder som kommunen kan kjøpe, og hvorvidt grunneierne vil være interessert i å selge, uttalte Sveaass.