KRØDSHERAD: I vedtaket om fredning, som er sendt fra riksantikvaren 31. oktober, slås det fast at hovedbygning og sidebygning samt hagen nedenfor disse to bygningene og litt av skogen er nå fredet.

Fredningen er et resultat av at eierne av Villa Fridheim kontaktet riksantikvaren for å få en vurdering av fredningsspørsmålet.

Både stiftelsen og naboen, Anton Strand Fladhus, uttrykte stor tilfredshet med at man ønsket fredning.

Nå er altså avgjørelsen tatt, stedet er fredet.

Positivt

Det lyktes ikke Bygdeposten å få tak i daglig leder, Turid Hjertaas, men Sigrid Kvisle, som er leder av Kunstnerdalen Kulturmuseum, hvor Villa Fridheim er en av flere medaktører, sier hun betrakter det som positivt at stedet er fredet.

- De fleste fredningsprosesser viser seg å være kostbare for eierne. Rehabiliteringsarbeider må skje etter fastsatte normer, og det føles som man ikke alltid får med de pengene som er nødvendig for å holde vedlike slike steder, sier Kvisle, som likevel er svært positiv til fredningsvedtaket av Villa Fridheim.