Det var formannskapet i Modum som vedtok å begynne arbeidet med å prosjektere og bygge nye lokaler for AI, forutsatt et fylkeskommunen bidrar med 400 000 kroner i leie årlig.

Bare representantene fra Høyre stemte mot.

Ifølge TV Modum var Høyres Jon Hovland kritisk til at kommunen skal bruke penger på nybygg i stedet for å leie, og at han frykter overskridelser.

Pålegg fra legen

Modum kommune har leid lokaler til Arbeidsinstituttet, avdeling Midtfylket, i den gamle lampefabrikken på Nordbråten i over 20 år.

Etter tilsyn påla kommunelege Gunnar Hjort i april i fjor utbedring av lokalene. Dette ble anslått til å koste rundt fire millioner kroner. I tillegg kom økte driftskostnader.

Dermed begynte leitingen etter nye lokaler. Formannskapet ba administrasjonen utrede muligheter for å bygge i stedet for å leie, og nå har altså de folkevalgte falt ned på nybygg.

Bygg til 13,5 millioner

Bjørn Espen Hovde har tegnet et bygg med klasserom, kontorer, kantine og verksted.

Planen er at det skal settes opp på en 2,5 mål stor tomt på det nye industriområdet på Nedmarken i Geithus.

Tomteprisen er beregnet til 2 millioner, mens den totale prislappen på prosjektet er 13,5 millioner kroner.

Mens fylket dekker 400 000 kroner, skal Modum kommune ta restbeløpet på 475 000 kroner i året. Dette blir en økning fra 385 000, som Modum bidrar med i dag.

Etter den foreløpige framdriftsplanen skal bygget stå ferdig i oktober 2015.

Jubel og feiring

På AI har de feiret og jublet siden nyheten ble kjent.

– Hurra, er avdelingsleder Anders Liveruds spontane reaksjon på nyheten.

– Nå får vi et mer moderne og flott bygg. Det er fint at det satses på denne målgruppa som ofte avspises med litt slitte lokaler. Dessuten er Nedmarken et attraktivt område for oss fordi vi blir omgitt av næringsdrivende, sier han.

I tillegg blir det enklere å komme seg hit med buss og tog.

Fabrikken legges nå ut for salg og kan være solgt i juni.

– Da må vi gå inn i forhandlinger med nye eierne om å få være her til nybygget er ferdig. Ellers må vi være kreative og finne andre løsninger, sier Liverud, som berømmer Modum kommune og det lokale næringslivet for godt samarbeid.