Kaggestad var en av hedersgjestene under Friskis & Svettis Modum sin feiring av 15-års- jubileet i Skiflygingshallen lørdag, og han beskrev noen av organisasjonens kongstanker og hvorfor de er så viktige for bedre folkehelse.

Støttet Aktiv mot kreft

Rundt 80 personer med stort og smått hadde funnet veien til feiringen. I hallen ble de mottatt med et bugnende fruktbord og invitasjon til å bli med på treningsøkter, med instruktørene Elisabeth Muggerud og Harald Lode fra Oslo.

Trenerne Ingrid Grøterud og Elisabeth Viljugrein hadde heklet 40 luer med Friskis & Svettis-logo for salg.

– Alle inntekter av feiringen går til Aktiv mot kreft, sa de i velkomsten.

De viste også en flott introduksjonsfilm om hva Friskis & Svettis Modum tilbyr.

Lavterskeltilbud for alle

Britt Braathen forteller at Friskis & Svettis Modum trener i hallen på Modum Bad, på Vikersund barneskole, Nordre Modum ungdomsskole, Sysle skole, Åmot fysikalske og Enger skole.

– Vi har trening alle dager i uka, unntatt fredag og søndag. Og på lørdag tilbyr vi barnepass, sier hun. De tilbyr trening for barn, funksjonshemmede og for alle aldersgrupper. Ideen er lystbetonet og lett tilgjengelig trening av høy kvalitet.

Ideell organisasjon

Konferansierene Ingrid og Elisabeth tok utdanning som trenere for ti år siden. De takket Heidi Løvstad, som tok initiativ til å starte tilbudet i Modum da hun flyttet hit fra Tinn. Hun tok kontakt med Modum kommune og Johan Kaggestad, som da var kultursjef. Han fikk med seg Pål Stenbro, leder for Frisklivssentralen, som ordnet lokaler og økonomisk støtte.

– Vi er en ideell organisasjon under Norges Idrettsforbund, og jobber alle på frivillig basis, fortalte Ingrid Grøterud. De har nå rundt 128 medlemmer og håper å få med enda flere.