Gå til sidens hovedinnhold

Ventet i åtte måneder

Artikkelen er over 7 år gammel

Advokat Nina Gjersøyen har slitt og strevd for å få innsyn i sin egen klients dokumenter hos barnevernet i Midt-Buskerud.

Da Nina Gjersøyen i mars tok over som advokat for et ektepar som opprinnelig kommer fra Midtfylket, hadde hun ikke sett for seg at det skulle bli en så vanskelig sak som det har blitt.

Som advokat er hun avhengig av å kjenne til sine klienters saker, men uten sakspapirer blir det vanskelig.

– Første gang jeg henvendte meg til barnevernstjenesten i Midt-Buskerud, pekte de meg raskt videre til mine klienters forrige advokat. Dessverre kunne ikke han hjelpe meg med alle papirer, og siden har barnevernet trådd vannet, sier Gjersøyen.

Hun har tidligere jobbet ti år som advokat for barnevernet i en bydel i Oslo, og kjenner dermed etaten godt.

LES OGSÅ: – Bryter loven hver dag

LES OGSÅ: Venter på avklaring fra lagmannsretten

Åtte måneder

Selv med gjentatte henvendelser, både direkte til barnevernet og via Fylkesmannen i Buskerud, uteble papirene.

– Det er noen dokumenter barnevernet mener er interne arbeidsdokumenter. Men det finnes ikke noe vedtak på at dette er interne dokumenter, og det gis ingen ytterligere begrunnelse for hvorfor jeg ikke kan få dem, sier Gjersøyen.

Åtte måneder gikk det, før advokaten i det hele tatt kom nærmere å ha tilgang på alle dokumenter hun mener er nødvending.

– I starten av november kom det endelig en hel del papirer, men fortsatt er det noen dokumenter jeg mangler. I tillegg er en del av innholdet i dokumentene jeg nå har fått sladdet, dermed har jeg ikke fått innsyn, sier hun.

Dropper regelverket

Advokaten poengterer at for å kunne utelate hele eller deler av et dokument, må det foreligge et enkeltvedtak og en begrunnelse.

– Noe slikt vedtak har jeg aldri sett, og jeg har heller ikke fått informasjon om klageadgang, som jeg har rett til. I stedet for gode saksbehandlingsprosedyrer i vanskelige og skjønnsmessige saker, virker det som at barnevernet i Midt-Buskerud hopper bukk over regelverket og gjør som det passer for dem, sier hun.

Nå håper hun saken kan få en avslutning, ved at Fylkesmannen fører tilsyn med etaten.

– Det må bli en slutt på måten barneverntjenesten opptrer, og som advokat må jeg få tilgang på dokumentene i min klients sak. Jeg håper virkelig at det blir flere, sier Gjersøyen.

Som Bygdeposten skrev lørdag, har Fylkesmannen avgjort å ikke føre tilsyn med barnevernet nå.

Beklager ventetiden

– Hvorfor har det tatt åtte måneder å gi en advokat de papirer hun trenger for å bistå sin klient?

– Det er beklagelig at det har gått lang tid før dokumentene ble oversendt, dette da advokaten etter avtale her skulle få saksmappen utlevert fra klientens tidligere advokater. Advokaten gjorde barneverntjenesten oppmerksom på at saksmappen ikke var komplett fra tidligere advokater og dokumentene ble da oversendt i juni 2014. Grunnet advokatenes merarbeid med saken dekket barneverntjenesten utgifter knyttet til dette, sier barnevernsleder Siv Rørvik.

– Hvorfor er det fortsatt enkeltdokumenter som mangler, og sladdinger i utleverte dokumenter?

– Alle dokumenter i saken er oversendt. Det er barneverntjenestens interne journalnotater som ikke er utlevert i sin helhet, dvs totalt ca 20 setninger i en journal på 46 A4 sider. Journalnotater er å anse som intern saksforbredelse jfr. Forvaltningslovens § 18 annet ledd første punktum. Barneverntjenesten har allikevel etterkommet advokatens ønske om innsyn, med visse begrensninger, for å praktisere mest mulig åpenhet.

– Advokaten etterlyser enkeltvedtak og begrunnelse for at dokumenter uteblir eller er sladdet, slik at disse kan påklages og etterprøves. Hvorfor finnes ikke disse enkeltvedtakene, og om de finnes; hvorfor er de ikke opplyst til advokaten?

– I brev av 23.10.2014 fremkommer barneverntjenestens beslutning om unntak for innsyn i journalnotater med hjemmel i forvaltningslovens § 18 og med opplysninger om klageadgang med hjemmel i forvaltningslovens § 21. Denne beslutningen er ikke påklaget etter det vi er kjent med.