Barnevernsleder Siv Rørvik, er ikke enig i at de har valgt å overse en kjennelse fra tingretten.

– Vi har benyttet vår ankerett på helt vanlig måte, sier hun.

Det til tross for at både barnets mor og hennes advokat mener at det ikke er ytterligere ankemuligheter i saken.

Barnevernet venter derfor på en avklaring fra lagmannsretten, før de ønsker å gjøre noe mer i saken.

Er barnevernssak

Advokat Elden går langt i å mene at saken uansett egentlig ikke er noen barnevernssak. Det avviser barnevernstjenesten på det sterkeste.

– Det er ikke barnevernet, men Fylkesnemnda og tingretten som har tatt beslutninger i saken. Både nemnda og tingretten har vurdert at det ikke er en barnefordelingssak men en barnevernsak. Dersom de hadde ment at det var en barnefordelingssak så hadde de ikke gitt kommunen medhold i omsorgsovertakelsen, sier Rørvik.

Ingen kommentar

Hun vil likevel ikke gi noen kommentar til hvordan barnevernet ser på å bli anmeldt for tjenesteforsømmelse.

– Denne saken pågår i rettssystemet og der hører den hjemme, ikke i pressen, sier Rørvik. Derfor ønsker hun heller ikke å si noe mer om hva barnevernet eventuelt vil gjøre for å rydde opp i saken.