- Det jeg sa til Tor Magnus Amble var at vi ikke kan nekte trafikk dersom de som kjører der betaler bompenger. Men det betyr ikke at vi er positive til motocrossbanen, sier Lien.

- Jeg tror ikke at veien vil tåle presset, og vi har ikke økonomi til å sette den i bedre stand. Dessuten er veien stengt to måneder om våren på grunn av vårløysinga. Det går heller ikke an å møte biler på veien, man er nødt til å rygge et stykke, sier Lien.

Geir Hølen som er motocrossklubbens representant i motocrossutvalget mener at veien ikke kan stoppe en eventuell bane.

- Da må kommunen og klubben dele på utgiftene, sier Hølen. Og han får støtte av Lars Aamodt: - Jeg håper motocrossklubben kommer i kontakt med eierne av veien, og at de finner en løsning.