Mandag "snudde" Tyrifjorden, og allerede om en uke forventes vannstanden å ha økt med cirka 20 centimeter. Krøderen, Randsfjorden og Sperillen "snudde" også mandag, etter å ha vært få centimeter fra laveste regulete vannstand. Det opplyser EB i en pressemelding.

– For å utnytte vannressursen best mulig er det viktig å ha lavest tillatt vannstand i det den snur, slik som i år, sier konserndirektør for produksjon i EB Erik Andersen, som også er daglig leder i Foreningen til Tyrifjordens regulering.

Forventer ikke flom

Lav vannstand før snøsmeltingen er også viktig for å dempe virkningen av flommen. Med snø i lavlandet og skiftende vær med regn kan tilsiget bli stor de neste dagene. Likevel forventes ikke storflom i år.

– Sen snøsmelting i lavlandet gjør at vi forventer at vårflommen blir av normal størrelse, men nedbør og varme de neste uke blir avgjørende, sier Andersen i pressemeldingen.

Tidligere i fjor

I 2012 "snudde" Tyrifjorden allerede i mars. Da var vannstanden på det laveste 62,49 meter over havet. Konsesjonen for Tyrifjorden gir anledning til å regulere vannstanden opp til 63 meter over havet. Hvis vannstanden blir høyere skal luka i Vikefossen åpnes, slik at vannstanden styres av naturen.

Krøderen, Randsfjorden og Sperillen kan styres i langt større grad enn Tyrifjorden. De ulike reguleringsforeningene for disse innsjøene har sammen med kraftselskapene tett kontakt for å sikre best mulig utnyttelse av vannressursene innenfor hva konsesjonen gir anledning til, og for å maøvrere vassdragene slik at skadene for flom reduseres mest mulig.