Truet barnevernet med mer kritikk

Morten Wold får kritikk for å blande kortene i en barnevernssak i Modum. Stortingsrepresentanten og lokalpolitikeren beskyldes for å presse barnevernet på vegne av en gammel bekjent.

Morten Wold får kritikk for å blande kortene i en barnevernssak i Modum. Stortingsrepresentanten og lokalpolitikeren beskyldes for å presse barnevernet på vegne av en gammel bekjent. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Stortingsrepresentant og lokalpolitiker Morten Wold (Frp) varslet bråk dersom barnevernet i Modum anket en dom som tilkjente en mor ukentlig samvær med sitt barn.

DEL

Da Morten Wold nylig fikk høre at barnevernet vurderte å anke dommen som slo fast hvor mange timer en bekjent skulle få ha med sitt barn, satte stortingsrepresentanten for Frp seg ved tastaturet. Dette skriver Dagbladet i dag.

Avisen har fått tilgang til brevet som Wold skrev og sendte som e-post til rådmannen i Modum kommune. I avslutningen på brevet står følgende:

«Jeg kan nesten ikke sitte stille og se på den urett som XX må gjennomgå, og jeg kan som en følge av dette ikke love at jeg ikke kommer til å framsette enda mer ramsalt kritikk av barnevernstjenesten gjennom media.»

Under er det signert med Morten Wold, Stortingsrepresentant, Fremskrittspartiets stortingsgruppe, komiteopplysninger og Stortingets emblem.

- En trussel vil jeg ikke si at det var, sier Wold til Dagbladet.

Han får kritikk for å forsøke å påvirke utfallet av en pågående sak i sin stilling som stortingsrepresentant.

LES OGSÅ: Klem førte til refs fra barnevernet

Manglende evne

I brevet tar Wold parti med kvinnen, som er en bekjent gjennom mange år, og mener barnevernet har håndtert saken feil og at de burde anket dommen.

«Uten å gå inn i alt for mange detaljer rundt denne saken, må jeg bare få gi uttrykk for at jeg aldri slutter å forundre meg over barnevernets standhaftighet, prestisje og totale mangel på evne til å sette seg inn i hvordan deres vedtak, handlemåter og oppførsel nærmest fører folk til grunne», skriver han til kommunen.

LES OGSÅ: – Rådmannen må se på barnevernet

Signaturfeil

Wold mener at det største feilen han har begått er å signere e-posten som stortingsrepresentant.

- Det hadde vært smart av meg å fjerne den signaturen. Jeg har én e-postkonto og den bruker jeg til alt. Det var ikke noe forsøk fra min side på å framstå som stortingspolitiker. Jeg beklager at jeg glemte å fjerne den signaturen, sier han til Dagbladet og viser til at han også er lokalpolitiker og folkevalgt i Modum kommunestyre.

- Modum er en så liten kommune at alle der vet at jeg i denne saken opptrer som lokalpolitiker og ikke stortingspolitiker, fortsetter han.

- Men er det riktig for en politiker, enten du sitter på Stortinget eller i kommunestyret å ha en mening om en rent barnevernfaglig vurdering i en enkeltsak, spør Dagbladet.

- Det er så mye rart som kommer opp rundt barnevernet at det er vanskelig å skille, men jeg kan ikke gå inn i forvaltningen. Den eposten var et hjertesukk. «Er det ikke snart nok», tenkte jeg.

LES OGSÅ: Uenig i kritikken

Påvirke

Rådmann Aud Norunn Strand ga følgende tilbakemelding på reaksjonen til Wold:

«Jeg legger til grunn at din henvendelse, som folkevalgt kommunestyre- og stortingsrepresentant, ikke er ment som et forsøk på å påvirke forvaltningens beslutning i en pågående sak», skriver hun tilbake til Wold.

- Jeg tenkte med en gang at dette var en sak som jeg ikke kunne diskutere med ham. Jeg kan ikke gå inn i enkeltsaker, sier hun til Dagbladet.

- Tok du det som en trussel om mediekritikk mot barnevernet i kommunen, spør avisen.

- Det er jo ikke så mange måter å tolke den på. Det har vært mye skriverier om barnevernet, sier hun.

Mange henvendelser

Bygdeposten har siden i sommer hatt flere saker om barnevernets håndtering av saker siden i sommer.

Morten Wold og varaordfører Ingun Dalaker Øderud (Sp) engasjerte seg i saken. Blant annet oppfordret de alle som hadde noe på barnevernet om å ta kontakt med dem. Det resulterte i over 30 henvendelser. Wold og Øderud samlet henvendelsene i en rapport som ble overlevert til kommunen. I ettertid har dette resultert i en ti-punktplan for å bedre barnevernet.

LES OGSÅ: Følger opp kritikken

Etter at kommunen reagerte på Wolds involvering tok stortingsrepresentanten opp saken med sin parlamentariske leder.

- Jeg forholder meg til at Morten Wold har beklaget at han signerte som stortingsrepresentant. Men som lokalpolitiker kan han engasjere seg i hvilken som helst sak i kommunen. Her har han også sendt brev til rådmannen, som er korrekt for en kommunestyrerepresentant, sier Frp´s parlamentariske leder Harald Tom Nesvik til Dagbladet.

Artikkeltags