Budsjettnemnda for jordbruket la sent mandag kveld fram grunnlagsmaterialet foran årets jordbruksoppgjør. Den viser en gjennomsnittlig inntektsvekst på 11,5 prosent fra 2011 til 2012. Men inn i 2013 viser budsjettnemndas beregninger at inntektsveksten er svakere enn det jordbruksoppgjøret la opp til.

– Inntektsveksten i jordbruket er positiv, men så lenge avstanden til andre grupper i samfunnet er så stor som den er, blir det vanskelig å skape optimisme, rekruttering og investeringslyst i jordbruket, sier lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Landbruksdepartementet viser til overproduksjon av svinekjøtt og egg er den viktigste årsaken til at inntektsveksten er svakere, og at det er jordbrukets eget ansvar å håndtere overproduksjon.

Norges Bondelag viser til at gjennomsnittsinntekten til en lønnstaker i Norge ligger på 488.800 kroner i år. Regnskapstall fra 850 norske referansegårdsbruk viser at ingen av produksjonsformene i landbruket gir en gjennomsnittsinntekt som ligger over 400.000 kroner per årsverk.

Bondelaget er spesielt bekymret for kornbøndene som har opplevd en nedgang i inntektene fra 2011. Dette gjelder spesielt de små kornbøndene.

– Økonomien i kornproduksjonen er dramatisk dårlig. Korn må få et sterkt fokus i jordbruksoppgjøret denne våren, sier bondelagsleder Nils T. Bjørke. (ANB-NTB)