Etter det Bygdeposten erfarer har Hopperstad nå blitt ansatt ved operasjonssentralen på Hønefoss og at han ikke vil komme tilbake som lensmann etter endt permisjon.

Men stolleken hos lokalt politi stopper ikke der.

Gjestemoen, som egentlig er lensmann i Krødsherad, har siden i sommer fungert i begge stillingene.

Nå er det utlyst et vikariat som lensmann i Krødsherad, og det vil trolig komme en ny person på plass der i løpet av kort tid.

- Jeg har takket ja til å forlenge vikariatet her. Etaten er i store endringer og det vil også bety endringer i politidistriktet, sier Gjestemoen som ikke vil spekulere i om dette også vil medføre at lensmannskontorer blir lagt ned.

- Nei. Det er ikke tatt noen beslutninger om dette. Men vi vet jo at det også er en kommunereform på gang og det vil kunne føre til endringer i antall lensmannskontorer, sier Gjestemoen.