MODUM: Leiekontrakten som AMK-sentralen i Drammen har i Liseth-bygget, går ut den 31. desember 2008. I den forbindelse har ambulansesentralen begynt å se seg om etter andre alternativer.

Det bekrefter fungerende ambulansesjef Snorre Gundersen i AMK-sentralen.

- Det er naturlig å se etter andre aktuelle leiemuligheter, men vi kommer uansett ikke til å flytte så langt, sier Gundersen.

Et nytt bygg

Teknisk sjef i Modum, Harald Silseth (lite bilde), opplyser at kommunen har fått en henvendelse fra AMK-sentralen om lokalisering.

- Vi har sett på muligheten for å bygge et nytt bygg ved siden av brannstasjonen på Nedmarken, sier Silseth.

Bygget skal inneholde to oppstillingsplasser for ambulanser, samt en vaskehall. I tillegg må sentralen ha et overnattingsrom med tilhørende fasiliteter.

Etter det Silseth erfarer, vil den nye typen ambulanser som det nå gås til innkjøp av, kreve større garasjeplass.

- De nye ambulansene er høyere og portene må være tilsvarende høye, sier Silseth.

Nyttig

En samlokalisering på Nedmarken kan være nyttig på mange måter. Som Bygdeposten skrev lørdag, rykker brannvesenet allerede ut på akuttmedisinske oppdrag når ambulansen er opptatt. Man ser for seg at det tette samarbeidet kan utvikles på en enda bedre måte dersom enhetene er plassert på samme sted.

På Nedmarken har også Modum kommune en rekke fasiliteter som ambulansesentralen kan dra nytte av.

- Vi har blant annet et verksted hvor AMK-sentralen eventuelt kan kjøpe tjenester, opplyser Silseth.

I Øvre Eiker har man tatt i bruk en tilsvarende modell, der ambulansen er stasjonert ved ved teknisk sentral, hvor også brannbilene og den kommunale legevakten befinner seg.

Kostnadsoversikt

Modum kommune har laget en foreløpig kostnadsoversikt som er oversendt AMK-sentralen i Drammen. I følge Silseth må det inngås en langsiktig leiekontrakt før oppsetting av et nytt bygg på Nedmarken.

- Men vi har ennå ikke fått noe svar, presiserer Silseth, som derfor ikke kan gi ytterligere opplysninger i saken.

Teknisk sjef understreker at dersom et bygg på Nedmarken er en ønskelig løsning for AMK-sentralen, må det avsettes midler og gis politisk aksept for det i Modum kommune.