Kommunestyret i Sigdal har vedtatt å bygge ut Sigdalsheimen, blant annet med lindrende enhet. Kommunen mangler imidlertid penger til den framtidige driften. Derfor foreslår rådmannen å øke avdragstida på både nye og en del gamle lån fra 20 til 40 år.

– Posisjonen gambler med framtida når de skyver problemene foran seg på denne måten, sier Runolv Stegane.

– Historisk nytt prinsipp

Stegane synes det er rart om dette er en løsning forsiktige sigdølinger egentlig ønsker, og han tror bygdas befolkning kanskje ikke er helt på det rene med hva som er i ferd med å skje. Han er opptatt av at folk flest forstår hvor alvorlig dette er.

– Det er et historisk helt nytt prinsipp i Sigdal at vi skal skyve på lån på denne måten, uttaler venstrelederen.

Han har diskutert dette med resten av Venstres gruppe i kommunestyret, og de er enige om at kutt i driften er eneste løsning.

– Denne øvelsen ble gjort tidlig på 2000-tallet også, og da fikk vi det til. Venstre kommer antakelig til å sette opp forslag til konkrete kutt innfor hvert planområde, varsler han.

Kniper to millioner

Allerede nå har Venstre skissert hvor store summer de mener kan kuttes. Blant annet har partiet redusert rammen for administrasjonen med 500 000. Til sammen kniper de inn to millioner på budsjettet med sin modell.

Ifølge Stegane gjør øvelsen med å øke avdragstida fra 20 til 40 år allerede i 2013, at en kanskje kan bygge opp et driftsfond som kan dekke noe av de økte driftsutgiftene på 4,6 millioner kroner når utbyggingen er ferdig.

– Problemet er at disse pengene vil bli brukt opp på to år, sier han.

Også rådmannen advarte

Også rådmannen har kommet med en advarsel i budsjettdokumentet:

«Det kan ikke understrekes klart nok at dette er en løsning som ikke vil bære seg over tid,» skriver Jens Sveaass der.

Så tidlig som i 2010 advarte Stegane mot overforbruk på driftssiden. Han foreslo en tverrpolitisk dugnad for å få driftsutgiftene ned.

– Kommunestyret vedtok dette, men vedtaket rant ut i sanden og ble aldri fulgt opp, sier han.

Nei til eiendomsskatt

Heller ikke i Sigdal er politikerne fremmede for tanken på eiendomsskatt, selv om kommunen foreløpig ikke har gjort bruk av denne muligheten. Nå skal eiendomsskatt på verker og bruk utredes.

Men for Venstre er dette ikke et alternativ.

– Det er ingen varig løsning. Hvis vi fortsetter å øke driften, vil vi fortsatt bare skyve på de økonomiske problemene, mener Stegane.

Da er han mer vennlig innstilt til å samarbeide på tvers av kommunegrensene.

– Men vi må uansett redusere i driften. Det er ikke til å unngå, og det er bedre å gjøre det nå enn om to år, slår han fast.

- Uheldig usikkerhet

Ordfører Kari Ask mener Stegane skaper en uheldig usikkerhet ute i etatene ved å signalisere ytterligere nedskjæringer på dette tidspunktet.

– Nå har Senterpartiet og Høyre gått grundig gjennom dette og konkludert med at rådmannens anbefaling om å utvide lånetida til 40 år på en del lån er forsvarlig. Dessuten kan vi når som helst endre på denne nedbetalingsmodellen, sier hun.

Hun er enig i at Steganes forslag kan ha noe for seg hvis man ensidig skal se på tall og økonomi, men Ask mener at de som ansvarlige politikere også må ta hensyn til det psykososiale arbeidsmiljøet i kommunen.

– Vi har et annet syn enn Venstre på dette og er opptatt av å se på det totale bildet og skape forutsigbarhet, sier hun.

Hun understreker at etatene har vært igjennom kraftige nedskjæringer de siste par årene, og at det nå er viktig å beholde de ressursene som ligger ute i systemet.