På torsdagens møter i administrasjonsutvalget og formannskapet foreslo venstreleder Runolv Stegane at den vedtatte eiendomsskatten ikke innføres.

Han har regnet på det og funnet ut at det er mulig å spare inn på driften i stedet for å innføre den nye skatten.

– Jeg mener det er galskap på innføre eiendomsskatt når vi bare mangler rundt 2,5 millioner per år for å drive kommunen som i dag, påpeker han.

Etter Steganes regnestykke kunne kommunen kutte 3,5 millioner årlig for å sikre et overskudd. Denne beregningen støtter seg til rapporten fra Agenda Kaupang, som anbefaler en reduksjon i driften blant annet på Sigdalsheimen.

– Det er en gedigen bløff at det må innføres eiendomsskatt for å drifte Sigdalsheimen. Det kan fint løses gjennom innstramming.

Forslaget ble nedstemt i formannskapet.

-Tusenkronersspørsmålet blir: Hva skjer med den skatten hus- og hytteeiere i Sigdal betaler inn til et fond, som etter hvert er beregnet til 37,5 millioner kroner, hvis Sigdal slås sammen med Modum og Krødsherad?