Spanderer opplevelser

KULTURTILBUD: Barn som bor i familier med svak økonomi skal heretter kunne få et opplevelseskort, som sikrer inngang blant ?annet på steder som Furumo svømmehall.							                             Arkivfoto

KULTURTILBUD: Barn som bor i familier med svak økonomi skal heretter kunne få et opplevelseskort, som sikrer inngang blant ?annet på steder som Furumo svømmehall. Arkivfoto

Artikkelen er over 6 år gammel

Barn som lever i familier med dårlig råd skal få gratis adgang på kino, svømmehall og andre opplevelser i kommunen. Det vedtok kommunestyret i Modum i går.

DEL

Dette skal være med å viske ut noen åpenbare skillelinjer mellom de som har god økonomi og de som rett og slett ikke har råd.

Kortet skal være med å sikre alle barn og unge muligheter til å delta på sosiale aktiviteter som kino, teater og andre kulturarrangementer, uavhengig av økonomien til foreldrene.

Det er et faktum at Modum kommune har mange familier som sliter med økonomien, og antall sosialhjelpsmottakere øker.

Opplevelseskortet heter ordningen, og der har Modum hentet inspirasjon fra flere andre kommuner som har innført lignende ordninger.

Det er tøft å vokse opp i familier, der foreldrene hele tiden må si nei når barna spør om penger til fritidssysler, som de ser at venner og kjente kan være med på.

To til 16 år

Opplevelseskortet skal gjelde fra barna er to til de er 16 år.

Ordningen skal administreres i samarbeid mellom Modum kommune, private aktører og Nav.

Viktige opplevelser

Rent praktisk vil det bety at det vil være mulig å komme inn på arrangementer både i kommunal og privat regi.

Hvilke tilbud som konkret skal omfatte, hvem som skal få det og hvordan familiene går fram for å sikre seg et slikt kort, er detaljer som kommunen vil komme tilbake til.

- Kulturelle opplevelser er viktig og dette er en ordning vi håper skal gjøre det litt lettere å vokse opp i familier som sliter økonomisk, sier Nina Mjøberg – gruppeleder i Modum Ap.

Artikkeltags