Knut Aabø leder nominasjonskomiteen i Senterpartiet. Han forteller at lista til kommunevalget 2015 ennå ikke er klar, men de er i gang med jobben.

Særlig er det topplassen på lista som volder hodebry. Der trenger de en person med erfaring.

De har hatt diskusjoner med de representantene som har sittet lengst for partiet i kommunestyre og formannskap. Det vil si Torstein Aasen og Tone Eidal Frøvoll.

Krevende situasjon

– Ingen av dem har helt konkludert, men Tone har vel vært litt mer tydelig på at hun ikke er aktuell. Begge er imidlertid sterke og gode kandidater.

Aabø innrømmer at det er en litt krevende situasjon for nominasjonskomiteen, men ennå har det ingen bråhast å få lista klar.

– Vi må ha den klar seinest i løpet av mars måned, men vi pleier å være ute i god tid før det.

Hvorvidt partiet snuser på kandidater også utenfor dagens kommunestyre, vil Aabø ikke si noe konkret om. Men han levner ingen tvil om at Aasen står øverst på komiteens ønskeliste.

– Vi håper veldig at han sier ja.

Ikke bestemt seg

Aasen bekrefter at han ennå ikke har bestemt seg.

– Det står på det praktiske på hjemmebane. Jeg har gårdsdrift på to steder, med ammekyr og melkekyr, og små unger i tillegg. Derfor er det vanskelig å binde seg opp i fire år.

Egentlig har han sagt nei, men det er ikke et endelig og bastant svar.

– Jeg er opptatt av at vi prøver å finne en god løsning, og vi snakker mye innad i partiet, sier han.

Partiet trenger en kandidat som kan matche ringrever som Bård Sverre Fossen (H) og Kjell tore Finnerud (Ap).

Venstre venter

Mens Høyre og Arbeiderpartiet har gjort seg ferdig med nominasjonen, forteller venstre- leder Runolv Stegane at de ennå ikke har startet noen formell nominasjonsprosess.

– Min personlige holdning er at nominasjonsprosessene starter altfor tidlig. Vi må holde på spenningen litt, slik at folk ikke blir lei lenge før valget.

Selv sier han at han ikke har bestemt seg for om han vil investere enda fire nye år i lokalpolitikkens tjeneste.

– En må alltid vurdere om en har lyst og guts. Det gjør jeg ved hvert valg, sier den erfarne venstrepolitikeren.

Listene skal være klare til 31. mars.