Navnet CKR Eiendom lyder kanskje ikke kjent for så mange, men inntil dagen før konkursen het selskapet Jamne Entreprenør AS.

Selskapet har drevet med grunnarbeid og har forretningsadresse Prestfoss. Daglig leder er Nils-Henrik Jamne.

Aksjonærer er Pål Aker og brødrene Thomas Jamne og Nils-Henrik Jamne. Styreleder er Johannes Jamne.

Tar det tungt

Thomas Jamne ønsker ikke å uttale seg om detaljer ved konkursen av hensyn til den videre prosessen, men han sier at han tar dette svært tungt.

– Men det jeg tross alt er glad for, er at alle de ansatte har kommet seg over i nye jobber, påpeker han.

Selskapet har hatt ti ansatte, inkludert eierne.

Mange av de ansatte er lokale folk – de fleste kommer fra Krødsherad.

Frist 5. mars

Konkurs ble åpnet 29. januar. Bobestyrer Lene Langseth forteller at boet har en dialog med panthaver DNB, som totalt har et krav på litt over tre millioner.

Alle krav i boet skal meldes til Langseth innen 5. mars. Hun utelukker ikke at det vil komme flere krav, blant annet i form av lønnskrav og krav om feriepenger, samt krav fra andre leverandører.

Har ikke fått oppgjør

– Kan du si noe om den bakenforliggende årsaken til konkursen?

– Det synes som om selskapet har hatt et par store oppdragsgivere som de ikke får sluttoppgjør fra. Dette har fått betydning for likviditeten og ført til at de ikke har kunnet drive videre, sier Lene Langseth.

Mange skifter navn

Hun forteller at det ikke er uvanlig at selskap endrer navn rett i forkant av en konkurs. Det kan være ulike årsaker til dette – blant annet ønsker noen å starte opp igjen med det tidligere navnet – men Langseth har ikke inntrykk av at eierne har planer om å drive videre under det gamle navnet i dette tilfellet.