River skatepark

Holder ikke mål: Skateparken på Loesmoen i Hokksund er i så dårlig stand at den er en sikkerhetsmessig risiko for brukerne. Derfor skal den stenges og en ny tenkes etablert mer sentralt i sentrum.

Holder ikke mål: Skateparken på Loesmoen i Hokksund er i så dårlig stand at den er en sikkerhetsmessig risiko for brukerne. Derfor skal den stenges og en ny tenkes etablert mer sentralt i sentrum. Foto:

Av
Artikkelen er over 6 år gammel

Skateparken på Loesmoen er i så dårlig forfatning at den legges ned.

DEL

Rivingsvedtaket ble politisk fattet i næring-, miljø og kultur denne uken.

Nå skal kommunen sammen med ungdommene og utekontakten arbeide med å utrede mulighetene for å lage et mer moderne og sentrumsnært skateanlegg.

Dette vil være i tråd med aktivitetene som nå skapes rundt Hokksund ungdomsskole, bla ungdomskafé og Container-park. Dette vil også bidra til at flere ungdommer som driver med forskjellige aktiviteter omgås hverandre.

Trakk seg

I 2001 ble skate- og bladeparken etablert på Loesmoen. Anlegget ble etablert som et samarbeid mellom Øvre og Nedre Eiker kommuner og ble delvis finansiert med spillemidler.

Driftskostnadene til anlegget ble beregnet til 50 000 kroner årlig, og dette skulle fordeles 50/50 på de to kommunene.

I 2010 valgte Nedre Eiker kommune å trekke seg fra dette samarbeidet og midlene til drift av anlegget ble dermed halvert.

Anlegget er definert som et nærmiljøanlegg og det er krav om at slike anlegg holdes i drift minst ti år etter at det er gitt spillemidler.

Siste tildeling av spillemidler ble gjort i 2003, det vil si at Øvre Eiker kommune nå har oppfylt sine forpliktelser i forhold til drift.

Artikkeltags