Ifølge Anders Næss er det ingen grunn til at økologiske kornåkere skal gi mindre avlinger enn vanlig og industriell dyrking. Han mener dette er en usann myte, men det er en stor jobb å gjøre for å få maksimalt liv i matjorda og tilbakeføre tilstrekkelig organisk kompostmateriale og organisk gjødsel slik at plantene kan vokse optimalt.

Eget selskap

Nå er han og de 10 andre bøndene i selskapet Økologisk Spesialkorn med i et statlig prosjekt, hvor de vil avlive denne myten.

– Vi er det første selskapet i Norge som er godkjent som såkornprodusent for bevaringsverdige kornsorter, sier Anders Næss, som akkurat er ferdig med en master i økologisk økonomi.

Opprinnelig er han utdannet siviløkonom, men det er først når man setter økonomi i sammenheng med økologi, han mener det hele blir interessant.

For ham er landbruk kultur. Ikke industri. At de nå deltar i et større forskningsprosjekt, synes han er veldig spennende.

I tillegg til å drive Evje gård sammen med samboer Nicola Samad, er han sekretær i Buskerud økologisk foregangsfylke, Levende matjord, som drives av Fylkesmannen i Buskerud.

Flere produsenter

Etterspørselen etter økologisk korn er så stor at nå trenger selskapet langt flere bønder som er villige til å satse økologisk.

Siden han for 15 år siden flyttet til Sigdal, har han jobbet profesjonelt med utvikling av økologisk landbruk. Nå føler han en del krefter er i ferd med å utvikle landbruket i riktig retning, hvor kretsløpsøkonomi og langsiktighet begynner å slå rot.

– Jeg tror vi må belage oss på å drive et mer økologisk landbruk i framtiden. For meg er det et verdivalg, sier Næss og legger til at landbrukspolitikken i Norge bør legges kraftig om. Han mener dyrking av robuste matkornsorter må erstatte dyrking av korn som går til dyrefor. Og for Næss er det blottet for fornuft å holde kyr inne på bås hele året og fore med kraftfor, når landet har et «hav» av utmarksbeiter.

– Folk må ta mer ansvar for egen eksistens og tenke mer langsiktig, sier Næss.

Økologisk kultursenter

På Evje gård, som er et økologisk kultursenter, har han og samboeren ambisjoner om å utvikle en øko-grend med boligtomter med mulighet til dyrking av egen mat.

Dette tror han kan bli et spennende supplement til vanlige boligtomter, og kan gjøre Sigdal til et mer attraktivt sted å bo.