miljøvern:– Elver er trekkveier og rene autostradaer for vannfuglene. De kommer til å fly rett i glasset, sier Audun Jahren.

– Dødsfelle for fuglene

Særlig frykter han for at glasset vil bli en dødsfelle for sandsvalene.

– Disse hekker ofte i sandtak, som det blir stadig færre av. Derfor hekker mange sandsvaler i de gamle brukarene under Haugfossbrua, sier Jahren.

Haugfossen er også et attraktivt sted for vintererlene. En rekke andre fuglearter, slik som ender og gjess følger også vannveiene. Det gjør også mange fuglearter på jakt etter insekter.

Protest til Fylkesmannen

NOF Øvre Eiker har derfor sendt et protestskriv på Blaafarveværkets planer, både til Fylkesmannen og Modum kommune.

– Vi setter stor pris på de kulturelle opplevelsene og det flotte uteområdet ved Blaafarveværket, men som fuglevernere er vi bekymret over den økende bruk av glass på steder som åpenbart vil medføre hyppige kollisjoner med fugler, skriver sekretær Bent Ellingsen.

– Dette gjelder særlig glassveggen langs den nye «Vannveien», og den planlagte glassingen på brua ovenfor fossen. Verken fuglene eller stiftelsens omdømme vil være tjent med de mange dyretragedier dette vil medføre, skriver han.

– Tenker sikkerhet først

Tone Sinding Steinsvik, administrativ og kunstnerisk direktør ved Blaafarveværket, sier til Bygdeposten at arbeidet starter i høst og at brua vil stå ferdig til sesongstart i 2015.

– Av sikkerhetsmessige grunner er det nødvendig å montere glass mellom de tverrgående rekker for at ikke barn og andre skal kunne falle ut eller klatre på rekkverket. Etter nye regler for sikkerhet, er dette den eneste måten å gjøre det på, sier Steinsvik.

Hun poengterer at glassveggene kun når opp til rekkverket og dekkes av smijernsstolper og tverrliggere. Det blir derfor ingen frittstående glassplater.

Hun kan berolige NOF med at det planlagte glassbygget ved utsiktspunktet under fossen, samt glassløsninger ved pukkverkets og vannhjulets utsiktspunkter, ikke blir noe av.

Men glass på brua blir det.

NOF Øvre Eiker har mottatt skriftlig svar fra Blaafarveværket.

De mener at miljø- og dyrevelferdsmyndighetene burde inn i bildet.