Det høye antallet innbyggere med betalingsanmerkninger, gjør at moingene havner helt nede på en 370. plass av de 403 kommunene kredittinformasjonsbyrået Experian har undersøkt for VG.

Se her VGs side om hvordan det er i din kommune

Overraskende

– Dette er overraskende og bekymringsfullt, sier banksjef for personmarkedet i Sparebank 1 Modum, Anne Magnus.

Banksjefen forteller at banken lokalt så langt ikke har store tap på utlån til privatkunder.

Hun sier at de med betalingsvansker, ikke nødvendigvis er de en vanligvis tenker på som dårlige betalere.

– Det kan gjerne være folk med høy lønn, som har et forbruk som ikke står i forhold til inntektene, sier Magnus.

Økende kredittkortbruk

Banken opplever at stadig flere bruker kredittkort til forbruksvarer, noe som er en dyr måte å finansiere personlig forbruk.

Banksjefen understreker at det ikke er noe galt i det å bruke kredittkort, men det betinger at folk har kontroll, og evne til å betale regningene når de kommer.

– Om ikke vil de lett kunne havne i en negativ gjeldsspiral som det er vanskelig å komme ut av, sier Magnus.

Flere unge med gjeld

Spesielt bekymret er banksjefen over at kredittkortgjelden øker blant de unge.

Hun mener foreldrene må ta ansvar, slik at de unge får forståelse for at det er viktig å ikke bruke penger de ikke har.

For å bevisstgjøre de unge om dette har banken også et samarbeid med Rosthaug videregående skole. Hvor de er på skolen og forteller elevene om farene ved å handle over evne med kredittkort.

Det er gjerne kjøp av dyre merkevarer, som gjør at unge handler med kredittkort.

Dette gjør at avdragene på mobiltelefoner, nettbrett og dyre merkeklær, lett kan bli større enn hva de klarer å betjene.

– Dette er noe de unge må tenke på. For det er trist å starte voksenlivet med stor gjeld, sier Magnus.

Boligskole

4. desember arrangerer Sparebank1 «boligskole» i lokalene til Hokksund ungdomsskole.

– Alle er velkomne hit for å få informasjon og råd om kjøp av bolig, sier Magnus.

Dette gjør banken for å bevisstgjøre de unge på at om at dyre boliger med store avdrag, vil føre til mindre penger til daglig forbruk.

Kontakt banken raskt

Banksjefen forteller at om noen havner i en situasjon som gjør at de ikke klarer å betjene gjelden sin, så er det viktig å kontakte banken sin så fort som mulig.

– Om det ikke er gått for langt kan vi da ha muligheten til å hjelpe folk ut av uføret, gjennom refinansiering, sier Magnus.

Gjerne småsummer

Banksjefen forteller at det å droppe selv småregninger, kan føre til svartelisting i lånemarkedet.

– Jeg har sett eksempler på folk som har utelatt å betale regningene på bompasseringer, har fått betalingsanmerkninger som stenger dem ute fra lånemarkedet.

Hun forteller at folk skal være spesielt oppmerksomme på at betalingsanmerkninger kommer fort når det er regninger fra staten som ikke blir betalt.

Dyrt å tenke kortsiktig

– Det beste rådet mitt, for å unngå å havne i gjeldsfellen er helt klart å ikke bruke mer penger enn hva man har. Samt holde seg unna dyre finansieringsløsninger som på kort sikt kan virke fristende, sier banksjefen.