Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har nettopp kommet med en ny kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder.

432 nettsteder er med i konkurransen om å bli årets offentlige nettsted, og Modum kommer svært godt ut. Kommunen havner så høyt som på en 77. plass av alle nettsidene i kåringen, og er nest best i Buskerud. Kun slått av Hurum kommune.

Mer å gå på

– Modum kommune har de siste årene satset på å utvikle nettsiden. Det er fortsatt utviklingspotensiale og vi vil arbeide for fortsatt kvalitetsheving, sier informasjonsansvarlig Per Aimar Carlsen i en pressemelding.

De tre andre kommunene i Midtfylket kan imidlertid ikke skryte av særlig gode resultater. Sigdal ligger helt nederst på fylkesoversikten med Krødserhad på plassen over. De to kommunene tar henholdsiv 429. og 345. plass nasjonalt.

Øvre Eiker har den 15. beste nettsiden i Buskerud, men havner på 240. plass nasjonalt.