Gå til sidens hovedinnhold

Mange ulykker på vegene i juli

Artikkelen er over 10 år gammel

Gjennomsnittlig omkommer to mennesker hver uke i frontkollisjoner

MIDTFYLKET: Vi går nå inn i feriemåneden juli, hevor svært mange biler ferdes på de norske sommerveienen.

- Juli er en ulykkesmånede hvor det de siste årene skjedd mange stygge trafikkulykker på våre veger, sier pressekontakt i Nei til Frontkollisjoner, Geirr Tangstad-Holdal

Det er flere som kjører lang distanser på vegene. Det er trafikk døgnet rundt om sommeren og mange kjører steder hvor de ikke er kjente.

- I tillegg er det ofte flere i bilene, dermed blir døds- og ulykkestallene desto større, sier Geirr Tangstad-Holdal om hva årsaken kan være til alle ulykkene i juli.

I 2009 mistet 20 mennesker livet i trafikken i juli

  • I 2008 omkom 25
  • I 2007 omkom 19
  • I 2006 omkom 30
  • I 2005 omkom 19

Tangstad-Holdal har 3 hovedråd til bilistene og passasjerene:

1. Tilpass farten etter forholdene og hold fartsgrensen,

2. Bruk bilbelte

3. Ikke forstyr sjåføren

Gjennomsnittlig omkommer 2 mennesker hver uke i frontkollisjoner, i tillegg til at mellom 5 og 6 blir hardt skadd.

Han kommer også med et råd til regjeringen Stoltenberg II.

- Sett fart i byggingen av prosjekt rød veg fra NTP 2010-2019 - møtefrie veger - som er tryggere veger. Et sikkert vegtrafikksystem er avhengig av et sikkert samspill mellom menneske, kjøretøy og veg. Den grunnleggende tanken i regjeringens nullvisjonen er at vegsystemet skal utformes på menneskets premisser, ta utgangspunkt i vår mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon. Det betyr at vegsystemet må være logisk, lettlest og lede til sikker atferd. Samtidig må det ha barrierer som beskytter mot fatale konsekvenser av feilhandlinger. Målet må være et mest mulig selvforklarende og tilgivende vegsystem tilpasset menneskets forutsetninger, avslutter Geirr Tangstad-Holdal i Nei til Frontkollisjoner