Hansen Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har nettopp kommet med en ny kvalitetsvurdering av offentlige nettsteder.

432 nettsteder er med i konkurransen om å bli årets offentlige nettsted, og Sigdal havnet helt nede på en 429. plass.

– Ikke bra

– Dette er ikke bra, men vi har satt i gang arbeidet med å få en ny og bedre hjemmeside, sier ordfører Kari Ask (Sp).

– Vi er i ferd med å utvikle nye sider på en ny plattform, men på grunn av mange andre oppgaver er ikke dette arbeidet ferdig ennå. Det har heller ikke vært en prioritert oppgave det siste året, sier rådmann Jens Sveaas.

Han forteller at arbeidet med de nye sidene vil fortsette og at nye sider vil være på plass så snart disse er ferdige.

Modum kommunes sider kom svært godt ut i vurderingen.

Kommunen havner så høyt som på en 77. plass og er med det nest best i Buskerud. Kun slått av Hurum kommune.

Mer å gå på

– Modum kommune har de siste årene satset på å utvikle nettsiden. Det er fortsatt utviklingspotensial og vi vil arbeide for fortsatt kvalitetsheving, sier informasjonsansvarlig Per Aimar Carlsen i en pressemelding.

De to andre kommunene i Midtfylket kan imidlertid ikke skryte av særlig gode resultater.

Øvre Eiker, som har den 15. beste nettsiden i Buskerud, havnet helt nede på en på 240. plass nasjonalt. Krødsherad havnet på 345. plass og