Onsdag i forrige uke sendte foreldrene i Bingen ut en invitasjon til politikerne i formannskapet og undervisningsutvalget i Modum. Målet er å få med så mange som mulig av de folkevalgte på en befaring i Hasselgrenda og Bingen i kveld.

Undervisningssjef Erling Barlindhaug har regnet på hva det koster kommunen å la moingene bruke skolen i Øvre Eiker.

Ved å flytte disse 16 elevene «hjem», mener han å spare ?skolebudsjettet for én million kroner.

Vil vise nærheten

– Vi ønsker spesielt å belyse geografien og den naturlige tilknytningen det er til Skotselv i det området vi bor, sier Tor Arild Johansen på vegne av foreldrene til barna som berøres.

Modum kommune betaler en viss sum per elev for at de skal kunne bruke Skotselv skole, og Øvre Eiker har ikke ønsket å redusere summen.

– Vi har valgt å bruke Skotselv skole fordi vi har nærmere geografisk tilknytning til Skotselv enn Modum, sier Johansen.

Synes du det er greit å tvangsflytte elevene? Si din mening i kommentarfeltet nederst.

Behandles neste uke

Saken skal opp i undervisningsutvalget 3. september. Der innstiller rådmannen på det samme som da saken ble utsatt i februar: nemlig at ordningen opphører i løpet av tre skoleår.

Foreldrene i Bingen fortviler

– Formålet med befaringen er å bidra til at politikerne kan ta en avgjørelse om hvor barna skal gå på skole basert på fakta og ikke antakelser, sier Johansen.

Turen klokka seks i kveld går fra Buskerud skole til Hasselgrenda, en strekning på rundt 5,5 kilometer. Herfra går turen til Skotselv skole halvannen kilometer unna. Turen går videre til Borgevad, Bingen og tilbake til Buskerud skole.

Positive politikere

En ringerunde til formannskapet og undervisningsutvalget viser at det er stor interesse blant politikerne for å være med på dette – tross kort varsel.

Flere kan ikke, noen prøver å bytte om på avtaler og arbeid og et par stykker velger å ikke dra fordi de føler at de er godt kjent i området.

De aller fleste politikerne er positive til foreldrenes initiativ.

– Jeg anbefaler de som ikke er så kjent i området å ta en tur, sier ordfører Terje Bråthen.

Ordføreren kommer ikke

Selv mener han at han både kjenner området og saken godt nok til at han ikke tar turen i kveld.

– Jeg er fra Skotselv, og foreldrene møtte i kommunestyret og forklarte på en ryddig måte sitt syn på saken, forklarer Bråthen.

– Det viktigste for våre barn er at de får beholde sine venner. En eventuell tvangsflytting vil splitte dalen og barna våre vil falle mellom to ulike miljøer i tillegg til å få unødig reisevei, sier Johansen.

Saken sendes videre til kommunestyret etter behandlingen hos skolepolitikerne.