MODUM/MIDTFYLKET: Tirsdag møttes ordførerne langs rv.35 og Statens vegvesen på Tyrifjord Hotell i Vikersund.

Tirsdagens møte er det første i forbindelse med den påkrevde konsepvalgtutredningen (KVU) om ny rv. 35 mellom Hokksund og Jevnaker.

- Møtet i dag er først og fremst et informasjonsmøte, hvor vegvesenet informerer om prosjektet og den videre fremdriften mot å kunne legge frem en KVU for rv. 35 i løpet av året, sier ordfører i Modum Terje Bråthen (AP).

Fornøyde ordførere

Sigdals ordfører Kari Ask kunne i en pause i møtet fortelle at hun er godt fornøyd med at det nå skjer noe i forbindelse med å få bygget en ny rv. 35.

- Nå er vi endelig i gang, og det er viktig at en KVU blir ferdig i løpet av året, slik at denne kan tas med ved den neste rulleringen av Nasjonal Transportplan, sier Ask.

Også Øvre Eikers ordfører Ann Sire Fjerdingstad var til stede under møtet, og hun kunne til Bygdeposten fortelle at også hun nå er godt fornøyd med at man nå er kommet et skritt nærmere å kunne realisere en ny rv. 35 mellom Hokksund og Jevnaker.