MIDTFYLKET: Årets offentlige nettsteder ble kåret under Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin årlige konferanse Kvalitet på nett, hvor vurderingen av om lag 700 offentlige nettsteder ble presentert. Tromsø kommune fikk prisen for årets kommunale nettsted, og årets statlige nettsted ble Regjeringa.no.

Dårligst i Buskerud

Dårligst ut av midtfylkekommunene i vurderingen, kom Sigdal kommune som endte opp på en delt 666. plass av de nær 700 nettstedene som er blitt vurdert. Noe som gjør at Sigdal kommunes nettsted med en gjennomsnittsscore på 37 prosent kun oppnådde to av seks mulige stjerner i rankingen til Difi. Sigdal kommune har i følge vurderingen også den dårligste hjemmesiden i Buskerud.

Noe bedre kom Krødsherads hjemmesider ut, men også de kom langt ned på rankingen med sine tre stjerner og en score på 47 prosent. Dette betyr at de er kommet bedre ut enn Sigdal, men i Buskerud er det kun Sigdal som ligger lavere på rankingen.

Modum best i klassen

Best ut i Midtfylket, kom Modum kommune som oppnådde en gjennomsnittsscore på 77 prosent, noe som holder til å få fem av seks stjerner i rankingen. Med dette er deler Modum femteplassen i Buskerud, med Hole kommune, som oppnådde samme gjennomsnittsscore.

Øvre Eiker kommune hjemmesider fikk også rankingen fem av seks stjerner, men oppnådde ikke like høy gjennomsnittscore som Modum, da deres gjennomsnittscore ligger på 74 prosent i undersøkelsen. Noe som holder til en delt sjetteplass i Buskerud.

– Kvalitetsvurderinga er ein vesentleg del av Difi sitt arbeid for betre kvalitet og tilgjengelegheit på offentlege nettstader. Vi er svært nøgde med utviklinga dei seinare åra. Nærare 200 nettstader får i år toppresultata 5 eller 6 stjerner, mot om lag 100 i 2008 og 44 i 2007, seier Hans Christian Holte, direktør i Difi.

Resultatene for midtfylkekommunene

Tilgjengelighet

Brukertilpasning

Nyttig innhold

gjennomsnitt

Modum:

90 prosent

78 prosent

61 prosent

77 prosent

Øvre Eiker:

77 prosent

72 prosent

74 prosent

74 prosent

Krødsherad:

55 prosent

36 prosent

52 prosent

47 prosent

Sigdal:

32 prosent

42 prosent

35 prosent

37 prosent