Krafthavari til 65 millioner

Havari: Byggeleder Ronny Jevne (t.v.) og prosjektleder Trygve Øderud i EB, kan ikke annet enn å konstatere at kraftstasjonen i Døvikfoss ikke vil være i drift igjen før i juni neste år.

Havari: Byggeleder Ronny Jevne (t.v.) og prosjektleder Trygve Øderud i EB, kan ikke annet enn å konstatere at kraftstasjonen i Døvikfoss ikke vil være i drift igjen før i juni neste år. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Døvikfoss kraftverk i Åmot har totalhavarert og vil ikke være i drift igjen før juni 2015, noe som medfører et produksjonstap på 30 millioner kroner.

DEL

22. februar havarerte turbinen i EBs kraftverk i Døvikfoss, og den må skiftes ut.

Dette er en stor og omfattende operasjon, som vil koste om lag 35 millioner kroner.

– Alt av deler til turbinen må spesiallages og det resulterer i at kraftproduksjonen ikke vil være i gang igjen før i juni neste år, sier EBs prosjektleder Trygve Øderud.

Taper 90 000 om dagen

Han forteller at EB på toppen av reparasjonskostnadene vil ha et produksjonstap på om lag 90 000 kroner om dagen, så lenge turbinen ikke er i drift.

Totalt betyr det at havariet vil kunne koste EB om lag 65 millioner kroner.

Eksakt hva tapet blir er usikkert, da man fortsatt er i dialog med forsikringsselskapet om hvilke av skadene som dekkes av forsikringen EB har i Døvikfoss.

Kortslutning

– Årsaken til totalhavariet er høyspentproblemer som førte til varmgang i turbinen. Som følge av dette smeltet isolasjonen på viklingene i statoren og det oppsto en kortslutning i kraftverket, sier Øderud.

Han forteller at ingen kan lastes for havariet, og at det trolig er elde som er årsaken til at problemene har oppstått.

Døvikfoss kraftverk har vært i drift siden 1975 uten store problemer, men Øderud forteller at EB likevel har hatt planer om å modernisere og oppgradere kraftstasjonen i 2017.

Havariet gjør at de må forsere disse planene, for å få i gang kraftproduksjonen igjen så fort som mulig.

– 22. mai skal vi ha et møte hvor vi skal vurdere om alle de planlagte utbedringene skal forseres, eller om vi i første omgang kun skal reparere turbinen, sier, Øderud.

Totalrenovering av Døvikfoss er kostnadsberegnet til om lag 100 millioner kroner.

Havariet Døvikfoss er det største turbinhavariet i EBs historie.

Kontrakten på levering av ny turbin ble underskrevet i forrige uke, og arbeidene med utbedringene startet opp allerede i går.

80 000 deler

Statoren i turbinen, som har havarert, har en diameter på 7,1 meter, den veier 65 tonn og består av om lag 80 000 deler. Det er derfor et omfattende arbeid EB nå skal i gang med.

– Folk flest vil ikke bli berørt av arbeidene vi skal i gang med her i Døvikfoss, og det skal ikke være nødvendig å stenge veien forbi her under anleggsperioden, opplyser byggeleder Ronny Jevne.

Slår ikke ut på prisene

Øderud forteller at havariet heller ikke vil gi utslag på folks strømregninger.

– Vi har også god nok kapasitet i våre andre kraftstasjoner, så innbyggerne skal ikke være redde for å ikke få den strømmen de trenger, sier Øderud.

Ingen kommunale tap

Døvikfoss leverer konsesjonskraft til Modum kommune, men havariet vil trolig ikke føre til tap for kommunen.

– EB har valgt å fortsatt levere konsesjonskraft til oss mens anlegget står stille. Derfor vil det ikke føre til tapte inntekter for oss, sier produksjonsleder Odd Rødvang i Modum kraftproduksjon. Et selskap som er eid av Modum kommune.

Artikkeltags