Det var Krøderbanens største damplokomotiv – som bare kalles 236 blant kjennere – som møtte veggen i Hærebakkene søndag formiddag. De 250 passasjerene som var med 12.20-avgangen fra Vikersund, måtte fraktes videre ved hjelp av dieselvogner og veteranbusser.

– Våre konduktører berømmer publikum for å ha oppført seg eksemplarisk og fulgt beskjeder slik at evakueringen gikk smidig. Det gjorde dagen lettere for oss, sier museumsbestyrer Ellen Sletvold.

Hun vil også benytte anledningen til å skryte litt av eget mannskap, som håndterte situasjonen svært bra.

Ellers var søndagen en tung dag for Sletvold og museumsjernbanen, som nå får en kostbar reparasjon på nakken i tillegg til at hovedlokomotivet må parkere resten av sommeren.

Bøyd veivstang

– Årsaken til havariet er en bøyd veivstang som går mellom hjulene. Dette har vi ikke opplevd tidligere her i museumsjernbanens tid, men da damptogene gikk i trafikk i gamle dager, kunne dette skje en gang imellom, forklarer Ellen Sletvold.

Lokomotivet er nå satt på stallen på Kløftefoss stasjon for å bli saumfart fra topp til tå. Det er fortsatt uvisst hvor omfattende skadene er. Mye avhenger av om feilen har forplantet seg til den øvrige mekanikken.

Mangler penger

– Uansett må nok ny del bestilles fra utlandet og spesiallages. Jeg kan si sikkert at dette lokomotivet ikke kommer i trafikk igjen denne sesongen, sier Sletvold.

Reparasjonen kombineres trolig med et større planlagt vedlikeholdsarbeid på kjele og damprør.

Sletvold vet ikke hvor mye reparasjonene kommer til å koste, men dyrt blir det.

– Det dreier seg om flere hundre tusen, sier hun.

Dette er penger hun ikke har. Dermed må hun nå i gang med å søke om midler.

– Her bør bevilgende myndigheter stille opp, sier Sletvold, som blant annet kommer til å kontakte Riksantikvaren og Fylkesmannen.

Holder dampen oppe

Sletvold beroliger alle som har planlagt tur med Krøderbanen i sommer, med at dampen fortsatt kommer til å ligge tjukk og god over skinnegangen mellom Krøderen og Vikersund i sommer.

– Vi setter inn det mellomste damplokomotivet og supplerer med diesel når det trengs. Det avhenger av værforholdene hvor mye drahjelp damplokomotivet behøver.

Krøderbanen kommer til å kjøre samme antall avganger som planlagt, men det blir færre vogner og dermed plass til færre passasjerer.

Det er 12.20-toget fra Vikersund som er mest populært. Nå oppfordrer Sletvold de reisende til å vurdere å bli med på en av de andre avgangene i løpet av søndagen, slik at belastningen fordeles jevnere.

Hver vogn har plass til opptil 70 passasjerer, og det mellomste lokomotivet kan dra 5 vogner på det meste.