Regelbruddet ble avdekket under en kontroll av Statens vegvesen i fjor.

Den 40 sider lange anmeldelsen inneholder grove brudd på EØS-reglement om pålagt døgnhvil og ukehvil. Alle som fører tunge kjøretøy er pålagt å ta nødvendige pauser og ikke kjøre for lenge av gangen. Dette registreres ved hjelp av fartsskrivere unikt for hver sjåfør i kjøretøyet.

Som å kjøre med promille

Etter en kontroll gjennomført av Statens vegvesen fant de brudd som viser grov manipulering av data, som kjøring uten fartsskriverkort og kjøring på en annen sjåfør sitt kort.

- Dette er grove brudd som går på trafikksikkerheten løs. Vi har sett tilfeller hvor sjåfører kjører døgnet rundt. 24 timer uten søvn er faktisk det samme som å ha én i promille, understreker leder ved kjøretøy teknisk i Nedre Buskerud Widar Stoltz.

- Vegen er disse sjåførenes arbeidsplass og ett sekunds uoppmerksomhet kan få fatale konsekvenser. De kjører rundt med 50 tonns redskaper og jeg kan vel med sikkerhet si at ingen ville ønske å møte en slik sjåfør med lite søvn på veg til hytta sammen med familien, tilføyer inspektør i Statens vegvesen Trond Høivangli.

Skal ikke lønne seg å svindle

Statens vegvesen i Buskerud har hittil i år kontrollert 25 bedrifter og nesten 200 sjåfører. De har avdekket 351 overtredelser.

-Hensikten med våre kontroller er først og fremst på grunn av trafikksikkerheten som nevnt, men også transportbransjens konkurransevilkår. Det skal ikke lønne seg å svindle, forklarer inspektør Kåre Holtung som jobber daglig med kontroll av bedrifter.

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å organisere kjøringen slik at de ansatte kan følge reglene om kjøre- og hviletid og bruk av fartsskriver. Arbeidsgiver er også forpliktet til å føre regelmessige kontroller for å påse at sjåførene følger reglene, samt å laste ned og lagre opplysninger fra sjåførkort og fartsskrivere jevnlig. Når Statens vegvesen eller politi krever det, skal disse opplysningene gjøres tilgjengelig.

- Dette er ikke tilfelle i denne bedriften. Vi har holdt på med denne saken siden i fjor og må stadig be om ytterligere opplysninger. Etter å ha analysert alle dataene er saken anmeldt og videresendt til politiet, sier Stoltz.

Flere sjåfører anmeldt

Flere av de ansatte i bedriften har i tillegg blitt anmeldt etter kontroll ute på veg. I løpet av en periode på kun to måneder er det registrert 6 sjåfører som er anmeldt for lovbrudd.

Hovedregelen for døgnhvile er på 11 timer sammenhengende eller ni pluss tre timer i løpet av et døgn. Har man under 7,5 timers hvile kan man bli anmeldt. Ved kortere enn fire timers hvile blir førerkortet inndratt. I begge tilfeller blir sjåføren ilagt bøter.

-I dette tilfellet ser vi at arbeidsgiver betaler bota og saken blir dessverre ofte henlagt, avslutter Stoltz.