Bygdeposten har den siste uken skrevet om det anstrengte forholdet mellom VBC, som holder til på tidligere Åsgård i Hokksund, og flere av de nærmeste naboene. Konflikten handler blant annet om det naboene oppfatter som forstyrrende «støy og bråk», og om påstått, ulovlig campingvirksomhet.

Forholdene i Øvre Eiker representerer imidlertid ikke det første tilfellet av at medias søkelys rettes mot VBC og styreformann Jan Hanvold. Finansbladet Kapital skrev i 2004 og 2005 flere artikler om de økonomiske forholdene knyttet til stiftelsen.

Nødhjelp og eiendom

17. ferbruar i år skrev Kapital følgende::

«Predikant Jan Hanvold finansierer TV-lokaler med midler fra nødhjelpsstiftelse: Stiftelsen VBC, med Jan Hanvold i spissen, brukte fem av seks innsamlede nødhjelpsmillioner til eiendom i 2003. Nå har de nettopp svidd av 6,5 millioner på nye lokaler til TV Visjon Norge.»

Det er ikke første gang Kapital omtaler Jan Hanvold og hans menighet. 16. desember i fjor kunne man lese:

«Predikant Jan Hanvold er på farten igjen som pengeinnsamler i VBC: Etter konkursene i Ny Visjon, konkurskarantene, personlig konkurs, fengselsstraff og en rekke mer eller mindre tvilsomme innsamlingsaksjoner: Nå er det VBC Nødhjelp som åpner finansdørene for predikant Jan Hanvold.»

I artikkelen omtaler også Kapital en 80 år gammel kvinne som skal ha tatt opp et lån på sin leilighet, på 100 000 kroner, for å donere pengene til TV Visjon, som eies av Visjon Bibel Center. Det er kvinnens datter som skal ha kontaktet Kapital med sin bekymring over pengemaset fra TV-kanalen.

Ikke redegjort

Kaptial stiller i artikkelen spørsmål om hvor pengene som tilfaller fattige barn, gjemmer seg i regnskapene til Visjon Bibel Center. Bladet skriver:

«Stiftelsen fikk drøyt fem millioner i tilskudd og gaver i 2003, og hadde salgsinntekter i omtrent samme størrelsesorden. Likevel er det ikke mulig å avlese en eneste pengegave i regnskapet. Lettere er det å avlese at de har brukt seks millioner på eiendom.»

Kapital stiller også spørsmål til at det i 2002 er tatt ut 1,9 millioner kroner fra stiftelsen uten at det er redegjort for i årsregnskapet eller i en note til regnskapet.

– Dette regnskapet er i beste fall lite opplysende. Normalt skal utdelinger fra stiftelser rapporteres over resultatregnskapet. Det ideelle er å følge bestemmelsen i den tidligere stiftelsesloven om at legatporsjoner eller ytelser fra offentlige stiftelser skal spesifiseres i noter til regnskapet.

– Stiftelser er jo i utgangspunktet en virksomhet som gir kapital til et øremerket godt formål, og det ivaretas nettop med kravet om noteopplysning, sier statsautorisert revisor Knut Østbye til Kapital.

I hardt vær før

Kapital skriver også:

«På 80-tallet var Jan Hanvold drivkraft og åndelig leder av stiftelsen Ny Visjon i Drøbak... Hanvold uttalte at de skulle «snu opp ned på Norge og Europa, Økonomisk og Moralsk». Det eneste han snudde opp ned på var sin egen tilværelse. I 1989 gikk alt galt, selskapsnettet han hadde opprettet kollapset, konkurs fulgte konkurs, og kravene mot selskapene var på rundt 45 millioner. Hanvold ble slått personlig konkurs, ilagt konkurskarantene, og i 1992 dømt til 120 dagers fengsel, derav 45 dager ubetinget.»

Ingen kommentar

Bygdeposten ringte Jan Hanvold i går for å få hans kommentar til artiklene i bladet Kapital.

Hanvold ønsket ikke å kommentere hva Kapital har skrevet om ham og Visjon Bibel Center.