- Ved forrige valg var det det under 60 prosent valgdeltakelse i Modum og halvparten under 30 år stemmer ikke. Det er et demokratisk problem, sa Terje Bråthen under en pressekonferanse tirsdag.

Ordføreren presenterte her muligheten til å forhåndsstemme ved Rosthaug videregående skole sammen med rektor Knut Erik Hovde, Nina Røste som er opplæringsleder ved samfunnsseksjonen og Gro Asbjørnhus som er formannskapssekretær.

Interpellasjon i Sigdal

Ideen kom i sin tid fra Sigdal etter en interpellasjon fra Rune K. Nikolaisen (V) til ordfører Kari Ask.

- Målet er å inspirere de unge til å bruke stemmeretten sin og vi legger til rette for at det skal være enkelt å stemme – også flere andre steder i kommunen, sa ordføreren.

Her kan du se hvor du kan forhåndsstemme

Det blir tatt imot forhåndsstemmer to dager på Rosthaug i biblioteket ved skolen. Tirsdag 3. september og onsdag 4. september.

Den 3.september holder også skolen det tradisjonelle skolevalget – dog i et annet lokale enn der forhåndsstemmene tas imot.

- Jeg tror tilgjengeligheten til å få avgitt stemmen har noe å si for ungdommen. Da vi fikk forespørsel om det lot seg gjøre her fra Sigdals-ordføreren, sa vi at det var i orden for oss så lenge det var greit for Modum kommune og valgstyret, sier rektor Knut Erik Hovde.

Også på Eiker videregående

Det er mulig for elevene ved Eiker videregående skole å forhåndsstemme ved skolen 2. september, får Bygdeposten opplyst fra ordfører Ann Sire Fjerdingstad.