Politikerne i Modum er glade for at hovedutvalg for samferdsel i Buskerud har vedtatt å videreføre busstilbudet mellom Vikersund og Drammen.

Men i sakspapirene kommer det fram at det ville kostet kun en til fem millioner kroner ekstra i året å kjøre bussene direkte fra Vikersund til Oslo.

Ber om ny vurdering

I et brev ordfører Terje Bråthen nå har sendt hovedutvalget skriver han følgende: «For nesten samme sum kan tilbudet til Oslo opprettholdes, forutsatt tilstrekkelig antall reisende. Vi ber på nytt om at dere vurderer muligheten for å opprettholde transport helt til Oslo, da vi er av den klare holdning at et direkte tilbud er et vesentlig bedre tilbud.»

I brevet påpeker ordføreren at busstilbudet som ble vedtatt, fører til at pendlerne fra 1. januar må betale cirka 1 000 kroner mer per måned for billetten til Oslo, enn hva som var tilfellet før Nettbuss sa opp avtalen om å kjøre linje 10 mellom Vikersund og Oslo.

– Det kan kanskje være et alternativ å øke billettprisene noe, men ikke så mye, for fortsatt å kunne opprettholde direktebussen til Oslo, skriver Bråthen i brevet til samferdselsutvalget.