Gå til sidens hovedinnhold

Kan bidra med millioner

Artikkelen er over 16 år gammel

SIGDAL: Sigdal har løftet lokket av et tabubelagt tema: Eiendomsskatt. Nå er det riktignok bare utredningen som skal foretas, men anslag viser at Sigdal vil styrke sine budsjetter med millionbeløp i året.

Det blir ikke eiendomsskatt i Sigdal neste år, og i utgangspunktet råder ingen feststemning når ordet eiendomsskatt nevnes i de kommunale saler. Men rådmannen fikk fullmakt til å utrede hva eiendomsskatt vil medføre - det er nye tegn i tiden, og et resultat av budsjettforliket nylig.

Nye regler

Sigdal kunne allerede i dag hatt eiendomsskatt. Dagens regelverk er slik at det kan ilegges skatt på verker og bruk, det betyr i praksis forskjellig type næringsvirksomhet.

En annen, noe mer innfløkt regel, sier at man i tettstedpregede områder også kan innføre eiendomsskatt på privatboliger. I Sigdal er den definisjonen ikke enkel.

Unngå privatboliger

Forhåpningene hos rådmann Finnerud beror på at man ved oppmykning av regelverket vil gis adgang til å selektere mer hvor man ilegger eiendomsskatt.

– Jeg forutsetter at vi med tettsted-definisjonen her i Sigdal legger til grunnen de områder som dekkes inn av offentlige tjenestetilbud på vann- og kloakk, sier rådmannen. Dermed vil det være en del privatboliger som vil kunne få en ekstra skatt. Imidlertid mener rådmannen at man kan unnta disse, men likevel ilegge eiendomsskatt på fritidsboliger, der hvor de er knyttet til offentlig vann- og avløp.

Verker og bruk vil kunne ilegges skatt på eiendom allerede i dag. I Sigdal betyr det at man allerede har uhentede skattekroner på bedrifter og annen næringsvirksomhet.

– Vi ser jo hvor ulikt dette kan slå ut, når vi vet at Modum har eiendomsskatt og skattlegger Midt Nett. Midt Nett får derimot ikke slike skattekrav fra Sigdal, som ikke har innført skatten, sier rådmann Finnerud.

Takstgrunnlaget

Sigdalsrådmannen har ikke tallfestet hva eiendomsskatt kan tilføre kommunen.

– Grovt sett mellom én og åtte millioner i året, sier han. Imidlertid er det de mange hyttene i kommunen som virker som «gulrot» i de regnestykkene som settes opp.

Grunnlaget for å beregne skatt er omsetningsverdien av eiendommen. Kommunene kan så gå inn med en reduksjonsfaktor, ofte beregnet til 50 prosent. En eiendom til to millioner i verdi settes til en million i skatteberegningsgrunnlag. Av den summen skal så eiendomsskatten bereges. Og satsene er fra én til sju promille og lagt opp med progresjon.