Det er snart valgkamp og politikerne reiser fra hovedstaden og ut i distriktet for høste velgere.

Under sitt Modum-besøk skal FrP-politikeren innom Modulvegger i Åmot. Her er blant annet den nye riksvei 35 mellom Hokksund-Åmot tema. FrP har lagt inn denne veistrekningen i Nasjonal transportplan, for utredning i første del (2014–2019) av planperioden og bygging i siste del (2019-2023).

– Statens vegvesen planlegger ny avkjøring fra riksvei 35 like ved lokalene. Det vil ødelegge for alle mulige framtidige utvidelser ved bedriften, sier Morten Wold, kommunikasjonsrådgiver for FrPs stortingsgruppe.

150 arbeidsplasser

Modulvegger er en av få fabrikker som er igjen i Midtfylket. Den ble stiftet i 1980, med utspring fra Sigdal kjøkken.

Bedriften kjøpte egne lokaler i 1993, og har bygd ut tre ganger siden. Nå har man 5500 kvadratmeter under tak.

Det er 28 ansatte på Åmot og omsetningen i 2012 var 57 millioner kroner. Bedriften har en meget avansert maskinpark innenfor trevare.

Modulvegger-familien sysselsetter totalt cirka 150 personer, og har en omsetning på drøyt 200 millioner. Bedriften er hundre prosent privateid.

Rus og psykiatri

Jensen skal også besøke Modum Bad. Bakgrunnen er at avdøde John I. Alvheim (FrP) var en pådriver for å få utvidet psykiatritilbudet til også å omfatte rus. Modum Bad behandler i dag mange pasienter med dobbeltdiagnosen rus/psykiatri.

– Private, ideelle sykehus har det ikke enkelt i en sykehushverdag med mye byråkrati, sier Morten Wold.

Det er mye usikkerhet rundt anbudsprosesser, som er tungt og krever mye ressurser.

Torgmøte

Modum-besøket avsluttes med et torgmøte utenfor Åmotsenteret. Her vil både Siv Jensen og Morten Wold holde hver sin appell.