– skyter mindre

– Vi merker at vi må jakte mer, og at vi samtidig skyter mindre forteller Hans Jørgen Fyrand. Han og jaktlaget Fyrand/Skinnes har nesten fylt opp årets kvote. De kan skilte med sju felte dyr, av en kvote på åtte.

– Vi er veldig fornøyd med årets jakt, selv om vi har jakta mye mer i år enn tidligere, har vi et godt resultat å vise til, konstatere Fyrand.

Synkende tall

Selv om Fyrand og Co har en god uttelling i år, er tendensene at det er noe mindre elg i skogen. Og forteller at jaktlaget for noen år tilbake hadde en kvote på 11 dyr.

– Vi felte riktig nok ikke så mange, men på generelt grunnlag virker det som om det mindre elg i skogen, sier Fyrand. Det kan også virke som om det er store variasjoner i de ulike jaktlagene, hvor suksessfull årets jakt har vært.

– Noen har omtrent fylt kvoten, andre har felt under halvparten, forteller Fyrand.

Magreste siden 1992

Etter endt elgjakt i Sigdal kan Jarle Hunstad i viltnemnda konstatere at vi må helt tilbake til 1992 for å finne så få felte dyr.

I alt har 233 eksemplarer av skogens konge falt i høst. Kvoten var på 309. Det gir en fellingsprosent på 75,4.

– Det var som forventet at det skulle være mindre elg i år etter flere år med stor avskyting. De siste åre har vi sett en nedgang i antall elg per elgjegerdagsverk, påpeker Hunstad.

I 2014 ble det skutt 67 færre dyr enn i fjor. Man må altså tilbake til 1994 for å finne et år med like magert resultat. Da ble 230 elg felt.

Ikke klare tall I Modum og Krødsherad er ikke de offisielle tallene fra elgjakta i år klare. Skogbrukssjef i Modum Dag Præsterud tror det er felt lite elg i også i Modum i år.

Trenden er de siste årene har vært et synkende antall felte dyr. Årets jakt blir mest sannsynlig intet unntak.

– Selv om jeg ikke har de endelige tallene, tror jeg vi kan anta at det har vært en betydelig nedgang også fra i fjor, sier Præsterud.

Kollega i Krødsherad Erik Bjøre er enig. Selv om Krødsherad har hatt relativt stabile tall de siste årene. Vil Bjøre anta at årets tall er synkende.

– Det blir spennende og se de endelige tallene, først da vet vi sikkert hva resultatet er, sier Bjøre. Øvre Eiker har fortsatt igjen siste rest av elgjakta, da jakttiden i kommunen generelt er ut november og i Finnemarka helt til 23. desember.

Hjortejakt

I hjortejakta er det hittil felt 20 dyr. Den jakta er ikke over før 23. desember. Hunstad og kollegaene i de andre kommunene forventer at resultatet her blir høyere enn i fjor.