Modum kommune administrerer barnevernstjenesten i Midt-Buskerud, og så seint som 13. oktober i år vedtok formannskapet en tipunkts liste, som blant annet går på lettere klageadgang for innbyggerne. Derfor er det med skuffelse hovedutvalgsleder for Helse og sosial, Nina Mjøberg (Ap), må konstatere at det ikke tok mer enn en måned før nye saker dukket opp i media.

– Det er en belastning for kommunen når det dukker opp stadig nye saker. Når det kommer kjendisadvokater på banen, gir det sjelden et godt søkelys eller god reklame for en kommune, sier Mjøberg.

LES OGSÅ: – Bryter loven hver dag

Skal få virketid

Hun synes det er viktig at tipunktslista som ble vedtatt i formannskapet, skal få noe tid til å bli innarbeidet før det skjer større endringer.

– Det var snakk om et års tid, før nye vurderinger skulle gjøres. Så må vi se hvor mye mer som dukker opp. Kommer det mye kan det bli nødvendig å handle raskere, sier Mjøberg.

LES OGSÅ: Venter på avklaring fra lagmannsretten

For hun akter ikke kun å sitte stille. Fortløpende vurderinger må gjøres.

– Jeg vil understreke at fra min side har barnevernet full tillit. Likevel må det tas grep innad om det kommer fram særlig mye mer, sier Mjøberg.

Personalendringer

Hovedutvalgslederen mener at slike endringer kan dreie seg om både saksbehandling og enkeltpersoner.

– Betyr det at det kan bli aktuelt å bytte ut ansatte?

– Jeg vil ikke spekulere i ansettelsesforhold, men vi må selvsagt vurdere hvordan enkeltpersoner opptrer. For selv om utgangspunktet ikke er enkelt, når de kommer for å ta fra foreldre sine barn, handler det om å gjøre det på en best mulig måte, mener Mjøberg.

LES OGSÅ: Ventet i åtte måneder

Må få ro

Nå sier hun det først og fremst er viktig at barnevernet får arbeidsro.

– Det har vært stor belastning over tid, og helt siden i sommer har sykmeldingsprosenten skutt i været. Nå trenger de ansatte ro, slik at de får gjort jobben sin, sier Mjøberg.

På den måten håper hun situasjonen vil bedres.

– Med arbeidsro kan de gjøre jobben sin, og innføre de nye retningslinjene som er bestemt av formannskapet. sier Mjøberg.