– Det er godt å få satt en sluttstrek for denne saken. Selv om Mesta ikke nådde fram har rettsprosessene, tapt anseelse og at jeg selv i lange perioder kun har arbeidet med den saken kostet oss over 100 millioner kroner, sier Albert Kr. Hæhre til Bygdeposten.

Det ble forrige mandag kjent at Mesta ikke anker dommen i Borgarting lagmannsrett. Dermed er det satt sluttstrek for en sak, der Mesta krevde 456 millioner kroner i erstatning fra Hæhre-systemet. Mesta mente at to tidligere ansatte hadde stjålet bedriftshemmeligheter som de hadde tatt med seg over til Hæhre Entreprenør da de begynte i nye jobber.

Tunnel

Det var da Hæhre Entreprenør bygde opp sin tunnelvirksomhet i 2008 at saken startet. På den tiden sluttet en rekke personer i Mesta og sentrale ansatte i tunneldivisjonen begynte hos Hæhre Entreprenør A/S.

Kort tid etter begynne Mesta å rette en lang rekke beskyldninger mot Hæhre, om at dette var et iscenesatt opplegg for å ramme Mesta og at deres tidligere ansatte skulle ha stjålet bedriftssensitiv informasjon.

– Med Økokrim i spissen og 50 politifolk arresterte de to av våre ansatte og de ransaket også kontorene våre, uten at de fant noe som underbygget påstandene, sier Hæhre som i retten dokumenterte at det Mesta hevdet var svært sensitiv informasjon, egentlig var kjente kalkuleringsmetoder i bransjen.

– Denne saken har vist at det er lov å bytte jobb, sier Albert Kr. Hæhre.

Belastning

Han erkjenner at prosessen har vært en stort belastning, men at de har klart å beholde tilliten i markedet, at de ansatte har stilt opp og at Modum Sparebank hele veien har gitt dem nødvendige lån og kreditter som er nødvendig i bransjen.

– Selv om vi hele tiden var sikre på vår uskyld, kan man aldri helt forutse utfallet av en rettssak. Men vi har hatt tillit til at retten ville forstå hvor urimelig påstandene var. Utfallet av dommen viser at de forsto at anklagene var grunnløse, sier Albert Kr. Hæhre.