Rådmann Jens Sveaass har tenkt, og kommer nå med sine anbefalinger om det videre arbeidet med kommunereformen i Sigdal.

Han gir et soleklart signal til politikerne.

Dette skriver han i saksutredningen, som formannskapet skal behandle førstkommende torsdag: « ... en kommune utgått av tre eller fire kommuner i dagens Midt-Buskerud vil kunne utgjøre en hensiktsmessig og langsiktig, god enhet for innbyggerne i dette området.»

Sveaass mener at hvis man skal slå sammen kommuner, bør Sigdal gå i dialog med Krødsherad, Modum og eventuelt Øvre Eiker.

LES OGSÅ: Ser mot nord

– Det er den beste løsningen. Men jeg understreker at jeg har full respekt for den politiske prosessen, og at det er politikerne i hver enkelt kommune som skal avgjøre om man ser seg tjent med nye kommuner eller ikke, sier han.

Pendling

Det er flere grunner til at han mener disse kommunene er de opplagte partnerne for Sigdal.

– Det eksisterende samarbeidet med Modum og Krødsherad veier tungt. Dessuten handler dette om hvordan brorparten av befolkningen orienterer seg.

Handelsstrømmen og pendlingen ut av kommunen følger i stor grad hovedferdselsårene sørover, og går i svært liten grad over skoger og fjell til nabokommunene i nord og vest.

– Jeg ble litt overrasket over hvor lite pendling det er til disse nabokommunene, men jeg tror det er et uttrykk for at folk synes det er krevende å pendle på tvers av hovedferdselsårene våre.

Tungrodd fjellregion

Et alternativ med en fjellregion – som er en tanke flere politikere har flørtet med – tror han blir tungrodd.

– Disse politiske utspillene bærer preg av å være følelsesmessige og forhandlingstaktiske. Det er for eksempel lite fornuft i å drive hjemmetjenester på tvers av nedsnødde fjell.

Han tror en fjellregion vil kreve utrolig mye jobb, og at befolkningen ikke helt vil kjenne seg igjen i en slik inndeling.

– Det blir også tungt å drive politikk på den måten.

Bør være tydelige

Sveaass mener det er viktig at veien videre får en konkret retning.

– Man er mer tjent med å være konkret på hvilken retning man ønsker å gå i, i stedet for å «være åpen for alt» over lang tid.

Dette tror han er riktig av hensyn til befolkningen, ansatte i kommunen og nabokommunene.

– Hvis vi derimot er tydelige på at Midt-Buskerud er et konkret alternativ, må våre gode naboer forholde seg til det på en annen måte. Da kan vi antakelig også legge vekk utsagn som «å dele Sigdal i to» eller «at man bare får komme og finne seg til rette i dagens Modum».

Tungt å være liten

Det alternativet som flest politikere hittil har signalisert at de ønsker, nemlig å beholde dagens grenser, tror han blir tungt.

– Det gjelder politisk, administrativt og ikke minst økonomisk.

Han skisserer to hovedhensyn i den videre prosessen:

– Kommunenes forutsetninger for å yte gode tjenester i framtida.

– Avveie effekten av nye og større kommuner på lokal og regional utvikling.